Historiskt beslut om nytt gymnasium

Nu har skolpolitikerna avfyrat startskottet för ett nytt gymnasium. "Ett väldigt högtidligt tillfälle", sa Solweig Eklund (S).

Enköpings kommun 11 september 2019 20:00

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Enköping stod enig bakom beslutet på onsdagseftermiddagen om att beställa programhandlingen för bygget av en ny gymnasieskola. Det handlar om att ta fram ritningarna för den nya skolan inför kommande upphandling och byggnation.

Mats Flodin (M), ordförande för nämnden, påpekade att beslutet gällde detta första steg i processen i byggandet av en skola som han tror kommer att kosta omkring 500 miljoner kronor att bygga.

Frank Stoor, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen, konstaterade att bygget av en ny skola är smått akut när han föredrog ärendet inför nämnden. Westerlundska gymnasiet har stora problem med den fysiska arbetsmiljön.

– De nuvarande lokalerna är inte heller anpassade för nya arbetssätt. De är inte flexibla, sa han.

I ett tidigare skede var tanken att den nya gymnasieskolan skulle slås ihop med vuxenutbildningen, men den tanken har förvaltningen strukit, delvis för att det är ovisst hur omfattande vuxenutbildningen kommer att vara på längre sikt.

– Att bygga fast sig i väldigt dyra lokaler för vuxenutbildningen vore därför knepigt, sa Frank Stoor.

Kommunens kostnad per elev och år i den nya gymnasieskolan beräknas bli cirka 20000 kronor. 

– Men idag behöver inte nämnden ta ställning till ett pris, påpekade förvaltningschefen.

Solweig Eklund, vice ordförande för nämnden, tyckte att ögonblicket kändes stort.

– Det är verkligen ett väldigt högtidligt tillfälle, att nu ska vi ge det här uppdraget, sa hon.

Beslutet innebär att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer framtagandet av en programhandling för investering i en ny gymnasieskola av tekniska nämnden.

Kostnaderna för arbetet med programhandlingen får maximalt hamna på åtta miljoner kronor.

Under förstudiearbetet under våren var intentionen att skapa ett kunskapskvarter, men den ambitionen har sänkts till att bara gälla en gymnasieskola i detta beslut. Andra byggnader kan dock mycket väl komma att byggas i kvarteret, om kommunen vill.

– Om man vill det kan man bygga ett nytt kommunhus där, man kan bygga ett universitet och alla möjliga byggnader. Fantasin sätter bara begränsningarna, sa Frank Stoor.

Om allt går som på räls, i bästa fall, kan programhandlingen vara klar i maj 2020. I så fall skulle bygget kunna påbörjas redan nästa höst, enligt förvaltningschefen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Jagemo

Ämnen du kan följa
skola
Enköpings kommun

Domstol ändrar skolors städkrav

Enköpings kommun

Nu ska beslut tas om gymnasiet.

Enköpings kommun

"Vi borde uppmärksamma skolan varje dag"

Läs mer!
Enköping

Åtalas för dödshot mot polis i Enköping

Ishockey

Bärgård: "Hoppas publiken får komma"

Örsundsbro

Slog till i natt – tjuvarna forcerade upp dörren

Enköping

Populär satirverkstad i Österundagården

Enköping

Snart dags för gym i Linbaneparken

Visa fler