Dr Westerlunds gata hårdexploateras?

Förslaget att bygga upp till 350 nya lägenheter där det nu är en mack och företag vid Dr Westerlunds gata delar politikerna.

Enköpings kommun 5 oktober 2019 10:00

En utbyggnad av fastigheten i hörnet vid Doktor Westerlunds gata och Polgatan och ned mot villabebyggelsen i söder skulle enligt det planförslag som presenterats i plan-, mark- och exploateringsutskottet (plex) ge mellan 300 och 350 nya bostäder.

Det är framför allt i fastighetens nordöstra del som många nya bostäder planeras med ett hörnhus i upp till åtta våningar och därifrån lägre hus längs Polgatan och fram till den fastighet där restaurang Sarajevo ligger.

Majoriteten i plex-utskottet har beslutat skicka planförslaget på samråd, det vill säga till myndigheter och sakägarna som har angränsande fastigheter. Men NE- och S-ledamöterna reserverade sig och ville att förslaget återremitteras.

–  Det är en väldigt kraftig utbyggnad som planförslaget medger, och husskärmen mot Polgatan och Doktor Westerlunds gata blir hög och kompakt, en helt annan karaktär än den nuvarande. Ser man till antalet lägenheter som ingår är det lika många som nästan åtta 13-våningshus, så många våningar som höghusen i Sadelmakaren, säger Anders Wikman (NE), vice ordförande i plex-utskottet.

Han vill att det här planförslaget ska ses i sammanhang med de tre andra planförslag som är aktuella i området. Dels förslaget öster om det aktuella där en Ica-affär ingår och som varit ute på granskning och kommer att tas upp för diskussion om antagande på nästa plex-sammanträde , dels också två kommande planer med bland annat Arlafastigheten och den som numera kallas Opeltomten.

Ulrika Ornbrant (C), ordförande i plex-utskottet, anser liksom utskottets majoritet att de diskussioner som förts informellt i plex och med tjänstemän om hela området, är tillräckligt. 

–  Vi upplever att vi sett till hela området och det aktuella förslaget ger en ny frontning mot Doktor Westerlunds gata som gör att vi sniffar på en storstadsmiljö, något som vi kanske inte är vana vid i Enköping. Det blir en förtätning men hushöjderna trappas av söderut mot villaområdena.

Anders Wikman anser tillsammans med de två S-ledamöterna att alla Enköpingsbor ska ges möjlighet att se och ta ställning till de förändringar som de fyra planförslagen tillsammans skulle innebära:

–  Sammantaget innebär det en utbyggnad längs Doktor Westerlunds gata motsvarande hela Örsundsbro. Det är en så stor utbyggnad och i den plan som nu skickas på samråd dessutom så kompakt, att det är svårt att ta till sig när man ser dem en och en, säger Anders Wikman.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Säg oss vad du tycker om Paus-huset

Insändare: Visst går att bygga på landet – men inte överallt

Insändare: Ett hotell ska ligga vid motorvägen

Enköpingsbor om nya Paushuset: Ett estetiskt misstag

Höjden på nya Paushuset ogillas av länsstyrelsen

Visa fler