Domstol ändrar skolors städkrav

Städföreläggandet för skolorna upphävdes av mark- och miljödomstolen. På detta "vinner" skolorna motsvarande 20 lärartjänster.

Enköpings kommun 12 september 2019 21:00

Ända sedan 2014 har miljö- och byggnadsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Enköpings kommun haft kontakter angående städkvaliteten i kommunens grundskolor.

Förra året ställde miljö- och byggnadsnämnden krav på att städningen i kommunens skolor måste bli bättre. Kravet var förenat med mångmiljonvite, om det inte följs. Senast 19 augusti i år skulle föreläggandet/kravet om nya städrutiner efterlevas.

På en punkt har utbildningsförvaltningen inte gått med på kravet. Det gäller daglig städning av stoppade textila möbler och textila mattor.

Enligt förvaltningen skulle kostnaden för det motsvara 12 miljoner kronor eller 20 lärartjänster. Kostnaden står inte i proportion till nyttan, anser utbildningsförvaltningen.

Miljö- och byggnadsnämnden anser dock att kravet är rimligt. Och att elevernas hälsa skulle kunna riskeras med dagens nivå för städningen av textilier.

Nu har mark- och miljödomstolen avgjort denna träta mellan två kommunala nämnder. Domstolen upphäver miljö- och byggnadsnämndens beslut. Bland annat för att det i det här fallet inte anses var motiverat med ett sådant generellt föreläggande.

Domstolen tycker inte heller att vitet är motiverat eftersom det är "tämligen klart" att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden långsiktigt vill "bibehålla god inomhusmiljö".

Miljö- och byggnadsnämnden har rätt att överklaga domen till mark- och miljööverdomstolen, men för att få frågan prövad där krävs det prövningstillstånd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Jagemo

Ämnen du kan följa
skola
Enköpings kommun

Historiskt beslut om nytt gymnasium

Enköpings kommun

Nu ska beslut tas om gymnasiet.

Enköpings kommun

"Vi borde uppmärksamma skolan varje dag"

Läs mer!
Enköping

Åtalas för dödshot mot polis i Enköping

Ishockey

Bärgård: "Hoppas publiken får komma"

Örsundsbro

Slog till i natt – tjuvarna forcerade upp dörren

Enköping

Populär satirverkstad i Österundagården

Enköping

Snart dags för gym i Linbaneparken

Visa fler