Brister på skola vid kränkande behandling

En elev på en skola i Håbo blev utsatt för både fysisk och verbal kränkande behandling. Nu har barn- och elevombudet yttrat sig.

Håbo kommun 9 oktober 2019 14:30

I våras anmäldes skolan för att en elev utsatts för fysisk och verbal kränkande behandling av andra elever. Enligt anmälaren har personal och rektor informerats, men inget händer för att förbättra situationen.

Barn- och elevombudet har kommit fram till att personalen har brustit i att anmäla saken till rektorn som i sin tur har brustit i att anmäla det till huvudmannen, Håbo kommuns barn- och utbildningsförvaltning.

En annan brist består i att kränkningarna inte har utretts tillräckligt. Bland annat framgår inte att samtal har genomförts med någon av mobbarna.

Enligt Håbo kommun har elevens skolsituation förbättrats och det förekommer inte längre några kränkningar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Jagemo

Ämnen du kan följa
Läs mer
Enköping

Skolan måste spara in 16 miljoner i år

Enköping

Elevråd får pengar till flera bra saker

Hälsa och sjukvård

Lättnad och oro när brittiska skolor öppnar

Sverige

Stöd för att provfuskare får behålla poäng

Enköping

Vad man kan lära sig av seriekoppling

Visa fler