Träffpunkterna kan bli lagstadgade

Enköpings kommun 7 oktober 2019 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En utredning föreligger på regeringsnivå om en ny socialtjänstlag med fokus på förebyggande social omsorg. Så jag har plöjt igenom 283 sidor svenskt byråkratispråk och funnit följande:  I ett delbetänkande "Ju förr desto bättre (SOU 2018:32 ) - vägar till en förebyggande socialtjänst" fördjupar utredningen kunskapen om, och möjligheterna med, att arbeta förebyggande. Utredningen överlämnades till statsrådet Lena Hallengren i april 2018 och senast den 1 juni 2020 ska de förslag som utredningen lägger fram lämnas vidare för ny process på högre nivå. 

Så något besked om när en eventuell ny socialtjänstlag träder i kraft går ännu inte att få. Det kommer säkert att dröja ett tag men målsättningen är glädjande insiktsfull. 

Under rubriken "Förebyggande arbete inom äldreomsorgen" läser jag: "Idag vet vi att ensamhet, isolering och en passiv tillvaro kan vara minst lika  allvarligt för hälsa och välbefinnande som nedsatt ADL-förmåga" (allmän daglig livsföring) det vill säga att inte behärska de grundläggande aktivteter som krävs för ett självständigt vardagsliv. 

I Enköping gör de ansvariga politikerna tvärtom, döva för såväl expertis som regeringens planer, och lägger ner den förebyggande sociala omsorgen i Träffpunkterna. Man ska spara 3, 9 miljoner kronor (aktivitetsledarnas löner) inte genom att säga upp dem utan genom att erbjuda annat jobb i kommunen. Spara? 

"Träffpunkterna ska vara kvar", lovar politikerna Ingvar Smedlund och Bitte Myrsell. " Pensionärsorganisationerna PRO och SPF uppgav vid ett möte i våras att de var beredda att ta hand om verksamheterna". (Myrsell) 

– Vi var tydliga med att vi inte har möjlighet att ta ansvar för Träffpunkterna, det är en verksamhet som ska drivas av kommunen. Ska vi göra det gratis, som kommunen inte vill sköta?", säger Berit Hansson, ordf i PRO Enköping (EP 20 september) 

Håll er till sanningen politiker! "Ju förr desto bättre". 

Lösning på finansiering av Träffpunkterna: av de nya välfärdsmiljarder 2020 som regeringen delar ut, tillfaller 15 228 miljoner Enköping. Vi - nu talar jag för de dryga tusen personer som skrev på protestlistorna "Rör inte våra Träffpunkter" i våras -  förväntar vi oss att ni initialt avsätter 3, 9 miljoner till bevarandet av de för oss äldre oersättliga Träffpunkterna.                           

Ingrid Frostell

Ämnen du kan följa
Läs mer
Grillby

Gårdsmusik gladde vid Tallgården

Insändare

Vi erbjuder en skälig hyresreduktion

Insändare

Varför slutar våra chefer?

Lillkyrka

Elever fixar tipspromenad åt gamla

Enköping

”Det var glädje som vid ett kosläpp”

Visa fler