Riksdagsledamot besökte Enköping

Barbro Westerholm (L) gjorde ett uppskattat besök hos SPF Seniorerna Enabygden.

Sverige 1 november 2019 05:00

Den 86-åriga riksdagsledamoten tog upp frågor som ålderism, pension och äldres ekonomi, boende på äldre dagar samt äldres hälsa. Barbro Westerholm berättade bland annat om att medellivslängden i Sverige har ökat kraftigt på senare år och är nu 81 år för män och 84 år för kvinnor. Men variationerna är stora i landet och mellan olika befolkningsgrupper. De år som läggs till livet är mestadels friska, varför många kan och vill arbeta längre än förr. Här är ålderismen ett hinder och till och med. Staten som arbetsgivare tvingar folk i pension onödigt tidigt, fast man borde kunna ha nytta av den erfarenhet äldre personer besitter.

Då vi lever längre krymper pensionen, när den ska fördelas på flera år. Detta kommer att kräva såväl ökad pensionsavsättning som höjd pensionsålder för att ekonomin ska gå ihop på äldre dagar. 

Nya bostäder är mycket dyra, varför många äldre inte har råd att flytta från en billig men för stor villa, ens när man knappt orkar sköta den längre. Man blir inlåst i sitt eget hem. Det behövs ett väsentligt större utbud av olika service- och trygghetsboenden till rimliga priser, berättade Barbro Westerholm.

Även för den allra sista tiden i livet behövs valfrihet mellan boende i det egna hemmet med hemtjänst eller omsorgsboende. Ett enda sätt passar inte alla, varför kommunerna måste vara lyhörda för enskilda personers behov och önskemål.

Barbro Westerholm avslutade med att äldre personer är en resurs i samhället som bör tas tillvara,

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Stig Forshult

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Transporter

Okänd person hittad död på fartyg

Ekonomi, näringsliv & finans

Stockholmsbörsen inleder nedåt

Ekonomi, näringsliv & finans

Ökad försäljning i Ica-butikerna

Resa

Nöjesparkerna som håller dörrarna öppna

Resa

Air France/KLM återupptar flyg till Göteborg

Visa fler