Träffpunkt kan motverka digitalt utanförskap

Örsundsbro 13 september 2019 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det största hotet för psykisk och fysisk ohälsa är idag utanförskap och ensamhet. Det drabbar inte enbart äldre; ensamhet och utanförskap finns i alla åldrar. Vikten av fysisk aktivitet och att finnas i ett socialt sammanhang, bidrar till att äldre människor behåller hjärnkapacitet och risken för depression minskar. Detta är precis det som Träffpunkten Liljegården bidrar med i olika aktiviteter för boende och besökare. 

Det är svårt att i ekonomiska termer beskriva det långsiktiga värdet som Träffpunkten på Liljegården skapar för boende, besökare och personal. Många ensamboende Örsundsbrobor äter lunch och deltar i de aktiviteter som anordnas där. På så sätt håller man sig alert och finner livsglädje. För många är detta den enda kontakten man har utanför hemmet och som bidrar till att man kan och vill bo kvar hemma utan att belasta kommunen.

Många frivilliga hjälper på ideell basis till i de olika aktiviteterna på Liljegården. Detta görs med stor glädje och utan egennytta. Men förutsättningarna för att detta ska fungera och att man ska kunna fortsätta så, är att det finns en organisation som tar ansvar för kontinuitet, samordning och verksamhetsinnehåll.

SPF Seniorerna Örsundet har fått en presentation av de fina aktiviteter som man bedriver på Träffpunkten Liljegården och det är sorgligt om detta bara monteras ner. Vi vill se en fortsättning där för gemenskap, stimulans och livslångt lärande.

I varje diskussion om det ekonomiskt pressade läget i kommunen får vi svar att den främsta lösningen är effektivisering genom digitalisering. Det är bra och nödvändigt, men förutsätter att medborgarna och medarbetarna har tillräcklig digital mognad. Den största utmaningen här är digital kompetens och digital ledning. Digitaliseringsrådet framhåller vikten av att alla måste med för att Sverige ska lyckas med digitaliseringen och bli bäst i världen. Här påpekas kommunernas ansvar att sörja för medborgarnas livslånga lärande när man inför nya system för kommunikation och tillgänglighet.

Träffpunkten Liljegården kan bidra till att underlätta när det gäller inkludering av det digitala utanförskapet, ett stort hinder för många av våra medlemmar. 

TIPS: Ta del av Knivsta kommuns mötesplats Lyckoträffen där digitala coacher finns för ett lärande där alla ska ha förmåga och möjlighet att delta i det digitala samhället. 

Eva Gustavsson , Ordförande SPF Seniorerna Örsundsbro

Ämnen du kan följa
Läs mer
Lillkyrka

Elever fixar tipspromenad åt gamla

Insändare

Onödigt lång tid att öppna balkongerna

Enköping

”Det var glädje som vid ett kosläpp”

Enköping

Karl-Axel fortsätter sin matstrejk

Insändare

Balkongerna är säkra att använda

Visa fler