Margot Wallström (S) är ingen stor medlare. Som utrikesminister har hon till och med lyckats med bedriften att bli portad från Mellanösterns enda demokrati, Israel. Det är sällsynt skickligt. Grunden till att Israel stängde dörren för Wallström var att hon i samband med de många våldsdåd som skedde i Israel anklagade landet för att använda utomrättsliga avrättningar.

Israels ambassadör, Isaac Bachman, menade att Wallström i och med sin orimliga kritik av Israel baserad på vanföreställningar ger stöd till terrorn och uppmuntrar till våld.

Men Wallström låter inte det stoppa henne från att tro att hon kan lösa konflikten mellan Israel och Palestina. Nu när hon inte är välkommen in i Israel har hon i stället bestämt sig för att Sverige ska skicka ett sändebud som ska verka för en lösning.

Socialdemokraterna drömmer om en svunnen tid då man ansåg sig spela en roll i världspolitiken. Men Wallström är inte rätt person för att underlätta konflikten mellan Israel och Palestina. Ett sändebud från Sverige kommer inte att spela någon roll.

Utrikesministern uttrycker sig på sätt som man inte ens skulle komma undan med i det socialdemokratiska ungdomsförbundet. Gång på gång märks det att Wallströms verklighetsbild är skev. Häromdagen jämförde hon i en intervju i Dagens Nyheter att bära huvudduk i ett land där det är lag, med att bära kippa i en synagoga. Något som Lena Posner Körösi, ordförande för Judiska centralrådet, reagerar starkt mot. ”Det är som att jämföra lydnad med vördnad man visar i en gudstjänstlokal. Vi judar är inte så lättkränkta, men det uttalandet är en förolämpning”, säger hon i en intervju med Dagens Nyheter.

Wallström gjorde jämförelsen när hon skulle kritisera Liberalernas partiledare Jan Björklund i en debatt angående om svenskar ska bära slöja i Iran. Posner Körosi menar att det är onödigt att dra in judar i en diskussion om slöja. ”Men det är uppenbart att många judar inte anser att man kan förvänta sig annat än ett liknande uttalande från Margot Wallström”, konstaterar hon vidare.

Wallström gör ingen skillnad på demokratier och diktaturer, försvar och terrorism, eller på fria val och förtryck. Det är inte konstigt att förtroendet för ministern är lågt i många kretsar.

En annan som inte har höga tankar om Wallström är den israeliske utrikesministerns presstalesman, Emmanuel Nahshon. När han får höra om Sveriges planer på ett sändebud säger han ironiskt till Times of Israel ”varför kunde de inte ha kommit tidigare?”.

Regeringen borde sluta försöka framställa Sverige som fredsmäklare. Positionerandet är inte till för annat än att plocka poäng bland sympatisörer på hemmaplan. Sverige kommer inte att mildra konflikten mellan Israel och Palestina, särskilt inte så länge Wallström fortsätter med sitt plumpa förhållningssätt.