Att laga den är en utmaning i sig. Den går nämligen under Enköpingsån.

– Enköpingsborna kommer inte att påverkas. Vi har två andra ledningar över ån som klarar behoven, berättar Stefan Wilhelmsson, chef för rörnät på kommunens vatten- och avloppsavdelning.

I februari förra året inträffade en större vattenläcka nära Kungsbron.

Artikelbild

| Gräver. Kommunen gräver i Klosterparken på grund av en vattenläcka.

– Det här är samma ledning, fast läckan är på ett annat ställe, säger han.

För att laga läckan måste man gräva på ömse sidor om Enköpingsån.

Därför syns just nu tydliga spår av det kommande reparationsarbetet i Klosterparken.

Det här är ett område som är tätt med arkeologiskt intressanta lämningar.

– Vi har sökt tillstånd hos länsstyrelsen för schaktövervakning. Det är viktigt vid sådana här arbeten, säger Stefan Wilhelmsson.

Därför var Malin Lucas, arkeolog från Upplandsmuseet, på plats när arbetet inleddes tidigare i maj.

– Jag kommer tillbaka till Enköping när det ska grävas på den andra sidan ån, säger hon.

Vad har du hittat hittills?

– Bland annat grova trästockar och rustbädd från medeltiden, som lagts för att invånarna på den tiden skulle kunna gå torrskodda i leran. Eftersom det inte trängt ned något syre är träet väldigt välbevarat, säger hon.

Gjorde du några andra fynd?

– Nej, vi har inte hittat några föremål som kan dateras, men det är ju en ganska liten yta, säger hon.

Enligt hennes uppgifter gjordes den senaste arkeologiska grävningen i Klosterparken 1962, förmodligen i samband med ett vattenledningsarbete.