Bommen gör, enligt förslagsställaren "i stort sett ingen nytta" eftersom "många låser upp den och bara åker vidare".

I medborgarförslaget, som lämnades in till kommunfullmäktiges senaste möte, framförs något som upplevs som ett ökat problem.

"Idag är problemet inte bara antalet fordon utan även de hastigheter som fordon framförs dagtid som nattetid. Till detta skall även tilläggas tung trafik som även kommer denna väg".

Skeppsvägen förbinder Kalmarvägen och Runbrovägen, men en vägbom ska förhindra obehörig trafik att ta en genväg.

Nu ska frågan utredas av kommunen.

Förra våren avslog kommunfullmäktige i Håbo ett annat medborgarförslag i ett liknande ärende.

Då föreslogs att bommen skulle tas bort för att minska den miljöpåverkan som uppstår när boende i området tvingas ta en lång omväg till centrum. Mansängens samfällighetsförening och andra berörda ville dock ha bommen kvar av trafiksäkerhetsskäl.