För att möta behovet av kollektivtrafik till och från Grillby har Region Uppsala tagit fram en ny lösning för busspendlare mellan Enköping och Grillby. Linje 223 får en förändrad sträckning. Med start på måndag avgår bussen från Enköpings tätort till Grillby via Boglösa och vidare till Skolsta samt tillbaka. Turtätheten blir en tur varje timme vardagar mellan 5.30 till 22.00 med undantag för ett 90 minuter långt uppehåll mitt på dagen. Resenärer från Grillby kan även välja att åka till Skolsta för byte mot Uppsala och Bålsta. Lillkyrka tappar de tio turerna på linje 223. Det innebär att tre hållplatser på sträckan Klarbo – Lillkyrka dras in. Linje 221 fortsätter trafikera Lillkyrka med 12 turer per dag.