"Buss 302 Bålsta – Hagviken och buss 303 Bålsta – Skörby kommer efter förändringarna att gå en gång i timmen mitt på dagen i stället för två gånger i timmen. Detta på grund av få resenärer mitt på dagen", skriver kollektivtrafiknämnden.

Buss 895 Bålsta – Örsundsbro – Uppsala kommer att glesas ut med två dubbelturer mitt på dagen och med en dubbeltur på kvällen. Även detta på grund av få resenärer på just dessa turer.

De nya tiderna med färre avgångar börjar gälla från och med den 10 december 2017, skriver Håbo kommun på sin hemsida.