BÅLSTA Det kan ha begåtts brott i samband med en konkurs i ett företag som har kopplingar till en Bålstabo. Det misstänker den konkursförvaltare som utrett konkursen av företaget som varit verksamt i reklam- och musikbranschen. I samband med utredningen har konkursförvaltaren kunnat notera att bokföring saknats samt att bolagets skulder inte redovisats i räkenskaperna. Företaget ska vidare ha struntat i att lämna in några årsredovisningar. Bristen i konkursboet uppgår till knappt 100 000 kronor. Konkursförvaltaren har också anmält det misstänkta brottet till åklagare.