Alpinklubben sökte bidrag för att bygga om skidanläggningen så att den blir bättre anpassad för nybörjare och personer med funktionshinder. De gamla liftarna ska ersättas med nya knappliftar och en ny så kallad bandislift installeras för de minsta barnen. Backen ska jämnas ut och klubbstugan byggas om och det ska också bli en bättre nybörjarbacke på toppen, i stället för den lilla befintliga kullen. Klubbstugan ska förses med omklädningsrum och med vatten och avlopp. Så var det tänkt, till en totalkostnad på åtta miljoner kronor. Föra att få bidrag från Allmänna arvsfonden krävs en egen insats på två miljoner, som klubben har beviljats lånelöfte på, med kommunal borgen som också är beviljad.

Arvsfonen har beviljat klubben 3,7 miljoner kronor, men vill ha in ny finansieringsplan och kopia på bygglov.

Stödet får dock inte användas för allt det som klubben planerar utan bara till kostnaderna för nybyggnad av två skidliftar och toalett/handikapptoalett, ramp och breddning av dörrar i klubblokal. Eventuell förlängning av barnbacke och ny nybörjarbacke med transportband liksom utbyggnad av klubbstuga får klubben finansiera med andra pengar.

Bygglov för åtgärderna är beviljat, inklusive dispens från naturreservatets föreskrifter för den del av barnbackens förlängning som skulle hamna i reservatet.

I dagarna väntar klubben på besked för ytterligare sökta bidrag på dryga miljonen, från Riksidrottsförbundets idrottsmedel. Förbundet har ett speciellt stöd till anläggningar och idrottsmiljöer som en del i Idrottslyftet med syfte att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar.

Klubbens ordförande Tobias Trillon Persson är förstås glad över det beviljade bidraget, som i kombination med stöd från Håbo kommun innebär ett stort steg mot nya säkra liftar och andra förbättringar i backen. Hans förhoppning är att de nya liftarna ska vara på plats till nästa säsong.

Hälften av de 3,7 miljonerna får rekvideras med en gång när klubben har lämnat in en ny finasieringsplan och kopia på bygglovet. Resten betalas ut när pengarna från den första omgången är slut och kan styrkas med kvitton eller fakturor.

Bålsta Alpina klubb har funnits sedan 1984 och anläggningen drivs på ideell basis. Den ligger på Granåsen, ett kommunalt naturreservat som bildades av kommunfulllmäktige 2007.