ENKÖPING

I sak har inget ändrats efter mötet mellan kommunen och ESK Hockeys styrelse.

Kravet på ekonomisk ersättning finns fortfarande kvar.

Klubbens ordförande Fredrik Laurin kommenterade mötet tidigare i veckan.

"Det var ett bra möte. Nu har vi fått i gång en dialog", förklarade han.

Jonas Nyström har en liknande bild och säger till EP:

– Vi har lyssnat och jag upplever att det finns en ömsesidig förståelse mellan kommunen och ESK Hockey.

Men frågan om ersättning i efterhand är inte enkel.

– Vi värderar och utreder det här utifrån ett kommunalt perspektiv.

Han fortsätter:

– ESK Hockey tar ansvar för sin verksamhet och sina medlemmar, det förstår jag. Kommunens perspektiv är såklart ett annat. Vi måste ta ansvar för helheten, för skattebetalarnas pengar, säger Jonas Nyström.

Bakom det ersättningskrav på drygt en miljon kronor som ESK Hockey har lämnat till kommunen finns bland annat uteblivna möjligheter att arrangera cupspel efter att uterinken tagits bort, inkomstbortfall och extrakostnader som, enligt klubben, slagit hårt mot verksamheten både sportsligt och ekonomiskt.

Hur ska ni förhålla er till miljonkravet?

– Jag har full respekt för den ideella föreningens förutsättningar. Hur vi agerar måste vara inom lagens råmärken och det regelverk som finns. Dels tittar vi på frågan rent juridiskt, dels pratar vi om graden av relevans, på det sätt dom har beskrivit att de lidit skada, säger Jonas Nyström.