- Vi siktar på att ha orsaksutredningen klar inom en månad. Vi kommer inte att försöka stressa fram det. Det är bättre att det jobbas systematiskt, säger Danielle Littlewood, VA-chef vid Enköpings kommun, en vecka efter att Enköpings kommun hävde kokrekommendationen för det kommunala dricksvattnet.

Det pågår också ett besiktningsarbete av kommunens dricksvattenbrunnar. Den brunn i Vånsjöbro som låg bakom att bakterierna kom ut i dricksvattnet kommer också kloreras som en saneringsåtgärd och är avställd. Andra åtgärder som vidtagits är bland annat tätare intervall på provtagningen så att värdena håller sig till det normala.

Vad vattenproblemen har kostat är heller inte fastställt.

- Parallellt med orsaksutredningen så kommer vi att samla ihop och summera alla kostnader som varit kring det här, och så kommer vi att presentera det, säger Danielle Littlewood, som inte är orolig för att problemen ska återkomma.

- Vi har tagit del av erfarenheter från andra kommuner som haft värre problem. Det gäller att vi måste ha koll på det, och rengöra systemen. Dessutom hade vi ganska lindriga bakterier, fortsätter hon.

Däremot kommer en analys göras för att hitta förbättringar till framtiden. Vilka förbättringar man söker är dock oklart. Besiktningen sköts av externa konsulter.

- Det går alltid hitta förbättringar, men vi behöver göra den här analysen först annars är det lätt att man rycker saker ur ett sammanhang, säger Danielle Littlewood.