Enköping Sparbanken i Enköping har kritiserats av Konsumentverket för att banken använt begreppet efterlevandeskydd i marknadsföringen av försäkringar. Verket anser att ordet efterlevandeskydd är vilseledande i sammanhanget. Nu har banken ändrat texten på sin hemsida och bytt ut ordet efterlevandeskydd mot livskydd.

"Vi vill ju minimera risken för missförstånd hos våra kunder. Vi ändrar därför benämningen av vår tjänst till livskydd som ska visa att det finns en avgörande skillnad jämfört med det efterlevandeskydd som Pensionsmyndigheten erbjuder", meddelar Magnus Bromark på Sparbanken i Enköping.

Sparbanken har nu även svarat Konsumentverket brevledes.