Sodexos historia i Enköping startade 2009. Sedan dess har företaget rekonditionerat rullatorer och andra hjälpmedel åt kommuner i hela Uppsala län och på uppdrag av Landstinget. Och det är minst sagt en djungel av hjälpmedel som väntar när man kliver in i företagets lokaler.

Redan från start möts man av vagnar fyllda med rullatorer som först ska grovrengöras, innan de skickas vidare in till rekondavdelningen. Det ansvaret har Roger Ekblom.

– Det är det här jag gör, från morgon till kväll. Men det kommer in så mycket så det är ändå svårt att hinna med, säger han med ett skratt.

Artikelbild

| Andra liv. Efter rekonden hos Sodexo kan rullatorerna användas återigen.

Sodexo har blivit arbetsplatsen dit många som tidigare haft svårt att få jobb kommit. Bland annat har man en policy inom koncernen att varje arbetsplats ska ta emot en viss del nyanlända.

– Det handlar i första läget om att ge en praktikplats, för att sedan ge dem en anställning. Det sker via arbetsförmedlingen, så vi får så kallat nystartsbidrag eller lönebidrag i början. Sedan går det över i en vanlig anställning, berättar arbetsledare Reijo Keränen.

Hur ser du på den modellen?

– Jag tycker att det är väldigt positivt att vi kan erbjuda jobb till dem som har det svårt att komma in på arbetsmarknaden av olika anledningar. Man ser tacksamheten hos folk och det är fantastiskt.

Artikelbild

| Ledare. Reijo Keränen är Sodexos arbetsledare i Enköping.

Ryktet om Sodexo sprider sig också snabbt vidare, berättar Reijo Keränen.

– Det kommer, om inte dagligen, så flera gånger i veckan personer som vill ha jobb. Tyvärr får jag ju avböja eftersom vi är full styrka i nuläget.

Artikelbild

| Veteran. Margarita Eriksson från Peru har jobbat på Sodexo i fem år.

Sammanlagt arbetar 20 personer på Sodexo i Enköping. Många av dem med utländsk bakgrund.

– Vi har anställda från flera olika delar av världen, och det fungerar mycket bra.

Artikelbild

| Rengöring. Roger Ekblom har ett intensivt arbetet med att spola av det som ska rekonditioneras.

Hur är det med språket?

– Språket är såklart viktigt, men kanske inte lika viktigt just i den här verksamheten. Alla kan förstå hur man ska gå till väga för att rekonda exempelvis en rullator. Sedan brukar en mer erfaren anställd få visa och instruera de nya, säger Keränen och fortsätter:

Artikelbild

| Omväxling. Noul Bizamana tycker trots allt att arbetet är varierande.

– Ibland kan det kanske vara lite svårt när jag informerar om något, men de hjälper varandra att förstå, samtidigt som jag försöker vara extra tydlig.

Ute i rekondhallen skruvas och putsas det flitigt vid varje arbetsstation. Två av de anställda är Noul Bizamana och Margarita Eriksson.

Artikelbild

| Lack. Anderas Berg förbättrar lacken på rullatorerna.

– Jag har arbetat är i ett år och trivs mycket bra. Det är trots allt ganska varierande arbetsuppgifter, säger Noul.

– Det är verkligen ett jättebra jobb. Jag har varit här i fem år nu, berättar Margarita.

De får medhåll av Gaspard Harerimana, som kom till Sverige från Rwanda i mars för två år sedan. han har jobbat på Sodexo sedan i februari och är en av de nyaste anställda.

– Jag trivs mycket bra och jag är jätteglad över att ha fått det här jobbet. Det var ganska lätt att lära sig, säger han.