En pressad personalsituation på kliniken gör att bara två av fyra strålningsmaskiner kan hållas i gång veckorna 26 till 32. Sedan i augusti förra året har en av maskinerna inte använts på grund av att det saknats strålningssjuksköterskor.

– Vi har även tidigare somrar haft tre och under kortare perioder två strålningsmaskiner i gång under semesterperioder. I år gör personalbristen att vi måste begränsa oss till två maskiner under en längre period, säger Hans Hägglund, verksamhetschef för blod- och tumörsjukdomar där strålbehandling ingår.

Hans Hägglund säger också att man från klinikens sida förberett sommarsituationen i diskussioner med läkare och sjuksköterskor och också inom sjukvårdsregionen.

– En del patienter kommer att få sin behandling vid andra sjukhus, strålningsenheten i Västerås till exempel. Även sjukhuset i Gävle tar över patienter som annars skulle ha behandlats vid Akademiska, säger Hans Hägglund.

I första hand samverkar sjukhusen inom Regionalt cancercentrum Uppsala-Örebro där även landstingen i Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Värmland och Västmanland ingår, men det kan även bli så att koordinering måste ske nationellt:

– Personalbrist är inte något unikt för Akademiska, och samverkan krävs, säger Hans Hägglund.

Han framhåller att produktionen, antalet behandlingar som utförts, trots att en strålningsmaskin inte använts ändå kunnat hållas relativt hög.

– Vi har klarat ungefär 90 procent av produktionen jämfört med samma period förra året, säger Hans Hägglund.