Det var i april i år som SD i en motion till kommunfullmäktige föreslog att Enköpings kommun ska införa patrullerande ordningsvakter i centrala Enköping. Partiet skrev det finns tecken på ökad oro i Enköping och på att fler kvinnor känner sig otrygga när de går ut i sitt bostadsområde om kvällarna.

Motionen kommer att avslås, enligt det förslag till svar som har tagits fram och som nu har passerat kommunstyrelsens arbetsutskott på sin väg tillbaka till fullmäktige för det slutliga avgörandet.

– Vi ser inte att det behovet finns i Enköping. Polisen säger också att det här behovet inte finns nu i Enköping, säger Helena Proos (S), kommunstyrelsens ordförande.

Enköpings kommun pekar i sitt svar på att kommunen har ett avtal med bevakningsföretaget Securitas med en patrullerande bil, som vid behov kan utökas till två. Dessutom finns det sedan i våras en grupp vuxenvandrare som rör sig i centrum på fredagar och lördagar.

Det görs ett försök med ordningsvakter med befogenheter att sätta handfängsel, hålla kvar och bära batong i Uppsalas centrum. Men det är alltså inget för Enköping i nuläget.