Det är fordons- och transportprogrammet och handelsprogrammet på Westerlundska gymnasiet som tillsammans presenterar idén.

Nu talar det mesta för att det till läsåret 2018/2019 ska gå att utbilda sig till reservdelsspecialist i Enköping.

Utbildningsnämnden ställde sig positiv när skolans representanter Lisa Ekehult, Kerstin Hansson och Jan Johansson presenterade förslaget för politikerna på torsdagens sammanträde.

– Det finns jättemånga vinster för eleverna med en breddning av de här utbildningarna, säger de.

Profilen, som ska gå att välja i årskurs två och tre som en programfördjupning, ska vara en del av fordonsprogrammet.

Men det är på handelsprogrammet som kurserna ska genomföras. Där har man lång erfarenhet av bland annat entreprenörskap, försäljning och servicekunskap som är några av de valbara kurserna.

Andra är plocklagerhantering, maskinell godshantering och lageradministration och terminallogistik.

I profilen ingår APL, arbetsplatsförlagt lärande, under minst 15 veckor.

– Vi kommer att söka statsbidrag för lärlingsplatser, säger Lisa Ekehult.

I övrigt räknar skolan med att kunna genomföra profilen inom ramen för befintlig verksamhet eftersom det i dagsläget finns lediga platser på programmen.

– Idén väcktes vid ett programråd där många av branschföretagen i Enköping är representerade. De efterfrågar en sådan här utbildning och är beredda att ta emot elever, säger Jan Johansson.