För några dagar sedan blev det klart att Enköping klarat Fairtrades mål, och på fredagen hölls en diplomeringsceremoni på Stora torget när Enköping blev Sveriges 65:e fairtrade-diplomerade kommun.

– Detta är en början på en resa mot en bättre värld, detta är något ni ska vara väldigt stolta över, avslutade Johanna Lidholm, representant för Fairtrade Sverige, sitt tal med och räckte över Fairtrade City-diplomet och mikrofonen till Helena Proos (s), kommunstyrelsens ordförande.

– Om vi vet att vi kan göra skillnad så är det viktigt att vi gör skillnad. Det vi gör är att se till att fler barn får gå till skolan och att fler vuxna får en lön de kan leva på. Vi lovar att vi ska göra världen lite bättre, berättade Helena Proos (s) under sitt följande tal och berättade sedan bland annat om kommunens satsning på att köpa lokalproducerat och fairtrade-certifierat vid olika upphandlingar, till exempel lokalproducerat kött till skolmaten.

Diplomeringen innebär att kommunen når upp till fem olika mål, bland annat att den har en tydlig målsättning att erbjuda och arbeta för att öka konsumtion och utbud av fairtrade-certifierade produkter. Målen uppnås bland annat genom att arrangera minst 4 informationsinsatser och minst en aktivitet om Fairtrade och rättvis handel per år. En styrgrupp, med representanter både från kommunen, näringslivet och civilsamhället, kommer gemensamt ansvara för arbetet, och Fairtrade kommer följa upp hur kommunens arbete en gång vartannat år.