Förslaget motiveras bland annat med att det finns motionärer som ogärna ger sig ut i elljusspår kvällstid och under de mörkare månaderna på grund av att de inte känner sig trygga.

Dessutom är elljusspåren svåra att motionera i under vintermånaderna när det fallit snö.

Förslagslämnaren föreslår därför att den redan existerande gång- och cykelbanan runt Enköpingsån ska klassas som motionsspår. Enligt förslaget är slingan redan idag populär, med bland annat ett redan existerande utegym längs sträckan samt att de redan sandas och plogas vintertid. I förslaget önskas dock vissa förbättringar.

Bland förbättringarna finns bland annat beläggningsarbeten vid de områden runt sträckan som blir översvämmade, kompletterande belysning samt komplettering med skyltar som visar vilken sida av vägen som är för jogg/gång och cykel/rullskidor.

Dessutom finns i förslaget en idé om att installera en dryckesfontän vid Drömparken.

Motionsslingan skulle enligt förslaget bestå av en kort och en lång runda på ca 1200 meter respektive 2500 meter.

Återstår att se om detta blir verklighet för kommunens motionssugna.