Det är Jenny Gavelin, fullmäktigeledamot för Liberalerna, som skrivit en interpellation angående beslutet som hon vill att Hans Olsson (S), ordförande i tekniska nämnden, ska svara på.

I sin interpellation konstaterar Gavelin att det i Enköpings-Posten framkommit uppgifter om beslutet som ska ha fattats av politikerna i tekniska nämnden den 23 mars.

Hon konstaterar bland annat. "Oavsett trosuppfattning, så är det ett respektlöst och kränkande beslut och det framkommer också i media att beslutet redan har dragits tillbaka".

Hon konstaterar vidare att det inte framgår av de protokoll som finns tillgängliga på kommunens hemsida hur och när beslutet i ärendet drogs tillbaka av tekniska nämnden.

Nu vill Gavelin ha svar av Hans Olsson hur detta beslut kunde fattas samt hur det gick till när man i tekniska nämnden bestämde att dra tillbaka beslutet.

Vidare vill hon veta vilka åtgärder som vidtagits för att den här typen misstag inte ska upprepas i framtiden.

Svar på frågorna kommer Gavelin att få i samband med ett kommunfullmäktigemöte senare i år.