(L) vill ha svar om parkering på begravningsområde

ENKÖPING Liberalerna är frågande till hur tekniska nämnden kunde besluta att bygga en parkeringsplats på gravområde där muslimer ligger begravda.

Det är Jenny Gavelin, fullmäktigeledamot för Liberalerna, som skrivit en interpellation angående beslutet som hon vill att Hans Olsson (S), ordförande i tekniska nämnden, ska svara på.

I sin interpellation konstaterar Gavelin att det i Enköpings-Posten framkommit uppgifter om beslutet som ska ha fattats av politikerna i tekniska nämnden den 23 mars.

Hon konstaterar bland annat. "Oavsett trosuppfattning, så är det ett respektlöst och kränkande beslut och det framkommer också i media att beslutet redan har dragits tillbaka".

Hon konstaterar vidare att det inte framgår av de protokoll som finns tillgängliga på kommunens hemsida hur och när beslutet i ärendet drogs tillbaka av tekniska nämnden.

Nu vill Gavelin ha svar av Hans Olsson hur detta beslut kunde fattas samt hur det gick till när man i tekniska nämnden bestämde att dra tillbaka beslutet.

Vidare vill hon veta vilka åtgärder som vidtagits för att den här typen misstag inte ska upprepas i framtiden.

Svar på frågorna kommer Gavelin att få i samband med ett kommunfullmäktigemöte senare i år.

 
 
  • Senaste nytt
  • Mest läst

Fler nyheter