Det beskedet har Gunnar Hedberg (M) fått av jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) i ett svar på den interpellation han ställde i slutet av maj.

– Det är bra att stödtelefonlinjen dit våldsutsatta kvinnor och anhöriga kan vända sig för stöd och hjälp blir kvar vid NCK så att man inte riskerar tappa kompetens, säger Gunnar Hedberg.

Av ministerns svar framgår att det uppdrag med utveckling och utbildning för att sprida evidensbaserad kunskap om mäns våld mot kvinnor och sammanställning av forskning som NCK har och som sorterar under Uppsala universitet, kommer att flyttas till den nya myndigheten.

Däremot ska universitetet även i fortsättningen samverka med Akademiska sjukhuset i frågor som rör den kliniska verksamheten, forskning med anknytning till den och analyser av behov av ny forskning på området, enligt ministerns svar.

Gunnar Hedberg är betydligt mindre nöjd med att utveckling, utbildning och kunskapsbanken flyttas från NCK:

– Jag kommer att fortsätta agera för att även de delarna blir kvar vid NCK, det är viktigt att hålla ihop alla delarna av NCK:s verksamhet, säger Gunnar Hedberg.