Det är i upplevelsenämnden som det blåst upp till en konflikt mellan oppositionspartierna Vänstern och Moderaterna på ena sidan och maktpartierna Socialdemokraterna och Nystart Enköping på den andra. Både V:s Per-Markus Risman och M:s Ulf Åkesson är mycket kritiska till hur direktiven i utredningsuppdraget för ett nytt kulturhus är formulerade, och framförallt skrivningen att ett eventuellt kulturhus skulle kunna placeras på Statt-tomten.

– Det är direkt oansvarigt att ange Statt-tomten som ett alternativ i direktivet. Varför nämner man just Statt-tomten då det även finns flera andra alternativ där man kan placera ett framtida kulturhus, säger Per-Markus Risman.

Ulf Åkesson menar att formuleringen gör att det inte blir någon förutsättningslös utredning.

Artikelbild

| Olika alternativ. M skulle kunna tänka sig ett kulturhus i Joar Blå.

– Varför lyfter man fram Statt-tomten som en tänkbar placering, men ingen annan plats. Politiskt är vi överens om att ett kulturhus ska placeras centralt i staden - hade det inte då räckt att skriva att kulturhuset ska ha en central placering i Enköpings stad, frågar sig Ulf Åkesson

Båda menar att maktpartierna med sitt agerande signalerar att det är Statt-tomten som gäller för ett kulturhus.

– Det finns ingen parlamentarisk majoritet för att bygga ett kulturhus där. Risken är att det här blir en bortkastad utredning som bara kostar pengar och inte ger någonting, säger Per-Markus Risman.

Socialdemokraten Jesper Englundh som är ordförande i upplevelsenämnden reagerar med förvåning över påståendena.

Artikelbild

| Byte. M vill byta bort Statt-tomten mot Hamnverken.

– Det hade varit logiskt om de här utspelen kommit när utredningen var klar och vi vetat omfattningen och storleken på ett kulturhus och om Statt-tomten då varit ett alternativ. Dessutom tycker jag det är logiskt att vi nämner Statt-tomten lite extra i utredningsuppdraget eftersom den platsen diskuterats väldigt mycket när det gäller ett kulturhus, säger Englundh.

Åkesson vill S och NE släpper tanken på att bygga något kommunalt på Statt-tomten.

– Gör den utgrävning som behövs och sälj sedan Statt-tomten till någon av de intressenter som aviserat intresse för den. Ett alternativ är att byta Statt-tomten mot Hamnverken. Placera sedan kommunhuset och JP Johansson-museet i Hamnverket och bygg om Joar Blå till ett kulturhus, menar Ulf Åkesson.

Det Åkesson säger ovan ingår i det analysarbete som M gjort när det gäller centrumutvecklingen av Enköping.

När det gäller Statt-tomten förordar M att det byggs bostäder och hotell samt kommersiella lokaler där. För att öka torgets attraktivitet vill man även ta bort torgparkeringarna och stänga av den del av Kyrkogatan som vetter mot torget och anlägga en park och en lekyta där.