Det var i torsdags förra veckan som Nystart Enköpings kommunalråd Anders Wikman redovisade maktpartierna Nystart Enköpings och Socialdemokraternas vision för ett nytt centrumstråk i staden. En del av visionen, förklarade Wikman, var att man vill att det byggs ett nytt kommunhus på Joarfastigheten.

Magnus Åsman är strategisk utredare på kommunledningskontoret och den som hållit i utredningen när det gäller ett framtida kommunhus i Enköping.

– En yta på 8 000 kvadratmeter med plats för 420 personer är vad som diskuterats, säger Åsman.

Artikelbild

| Aktiviteter. I dag är en det en mängd olika aktiviteter på Joar Blå.

Han förklarar att kommunen behöver samla sina verksamheter som i dag finns utspridda på många olika platser runt om i staden för att få till en effektivare verksamhet.

– Framförallt handlar det om att samla ledningsfunktionerna och administrationen från förvaltningarna i ett nytt kommunhus. I dag sitter exempelvis vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen på andra platser än i kommunhuset, exemplifierar Åsman.

Han understryker att ärendet nu håller på och beredas och att det under den närmaste tiden kommer att fattas flera politiska beslut för att ärendet ska kunna drivas vidare.

– När väl de politiska besluten fattats och arbetet inletts i de olika förvaltningarna så kommer det att läggas fram ytterligare förslag vad ett nytt kommunhus ska fyllas med för verksamhet, tror Magnus Åsman.

Artikelbild

| Strategisk utredare. Magnus Åsman

Tanken är också att ett garage ska byggas i anslutning till kommunhuset.

I den kommunala detaljplanen för Medborgarhuset Joar Blå konstateras att den befintliga byggnaden har en karakteristisk volym, fönstersättning och formspråk som gör att den har ett bevarandevärde. Vidare sägs i planen: ”Vid en ombyggnad till är det av största vikt att byggnadens yttre inte förändras i för stor utsträckning”.

Artikelbild

| Bort. Så här ser dagens kommunhus ut.

– Det är väldigt tidigt i den kommunala processen ännu och från politiskt håll har man än så länge bara angivit en riktning för vad man vill göra med centrum, men det kommer säkerligen att bli en viss debatt kring Joar Blå-byggnaderna och hur de ska tas om hand, säger Patrik Holm som är planchef i Enköpings kommun.

Holms bedömning är att man från politiskt håll vill behålla den del av Joar Blå där biblioteket i dag finns medan man på något sätt vill integrera den gamla nattklubbs- och biodelen i ett nytt kommunhus.