Riksväg 70 mellan Enköping och Simtuna håller på att byggas om till en mötesfri landsväg, en så kallad 2+1-väg. För närvarande arbetar man framförallt med att förstärka vägbanan. Något som kommer att fortsätta i ett par månader.

Förstärkningsarbetet innebär att en del av asfalten tas bort, makadam läggs ovanpå, som fräses in tillsammans med den asfalten som finns kvar på vägbanan. Ett finare grus läggs ovanpå och på det läggs ett första lager asfalt. Totalt läggs tre lager asfalt. Arbetet sker etappvis för att man ska kunna ha trafik i två körfält under hela byggtiden.

– Nu är det full fart och som det ser ut nu håller vi tidplanen. Hösten 2018 ska det vara klart, berättar Ulrica Eriksson, projektledare på Trafikverket.

Artikelbild

| Samsas. Trafikanterna får samsas om utrymmet under byggtiden.

– Tanken är att vi hela tiden ska ha två körfält öppna, säger hon.

För trafikanterna på riksväg 70 betyder vägarbetet att fordonen längs med stora delar av vägen leds in i smala korridorer där hastigheten är begränsad till maximalt 50 kilometer i timmen. Hastigheten är begränsad på flera platser längs den 17 kilometer långa sträckan. Det är gott om avsmalningar och även en hel del maskiner och människor ute på och kring vägbygget. Trafikverket bygger om vägen och det är Peab som är entreprenören som utför jobbet.

– Innan semestern tyckte Peab att det var besvärligt med folk som körde för fort förbi vägarbetena. Trots att det är trångt att ta sig fram så kör en del väldigt fort, berättar Ulrica Eriksson.

Hon uppmanar trafikanterna att tänka till och ta det lugnt.

– Ta det försiktigt! Det är massor med folk som jobbar där. Man vill verkligen att folk ska respektera de gällande hastighetsbegränsningarna.

Syftet med arbetet på riksvägen är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten. Varje dygn kör omkring 7 000 fordon på vägsträckan mellan Simtuna och Enköping. Hastigheterna är ofta höga och det gör att olyckor kan få allvarliga konsekvenser.

Den befintliga vägbredden, 13 meter, kommer att behållas. Körriktningarna kommer att separeras med ett mitträcke. Utöver det förstärks den nuvarande vägkroppen, vändslingor byggs, två broar byts och busshållplatserna handikappanpassas. Dessutom byggs ersättningsvägar parallellt med delar av 70:an.