En anställd inom hemtjänsten i Enköping har dömts av Uppsala tingsrätt för bedrägeri.

Personen har tagit ut 5 000 kronor från en kvinnas konto. Han fick låna kvinnans kort när han skulle handla åt henne i jobbet inom hemtjänsten. Vid det tillfället tog han ut nämnda summa.

Tingsrätten dömde den anställda till villkorlig dom förenad med 40 dagsböter på 180 kronor styck. Den dömda har förklarat sig med att kundens bankkort användes av misstag i stället för det egna kortet.