SWECO, en koncern med ett antal teknikkonsultföretag, har på uppdrag av Region Uppsala tagit fram en rapport för att visa på konsekvenserna om fyrspårsjärnvägen mellan Uppsala och Stockholm skjuts på framtiden.

Man menar i rapporten att samhället går miste om 400 miljoner kronor varje år spåret dröjer. I den summan har man räknat in längre restider och ”orealiserade fastighetsvärden”, där fyrspåret på lång sikt sägs kunna ge förutsättningar för ”omkring 100 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser i stråket Uppsala–Märsta”.

I rapporten skriver man också att kostnaden för projektet, inklusive stationer och kringinvesteringar, skulle hamna på 10 miljarder kronor.

– Den här rapporten visar därtill att kostnaderna för att inte bygga fyrspåret är betydande. På några år har vi tjänat in hela investeringen, säger Bertil Kinnunen, (S), regionråd i Region Uppsala, i ett pressmeddelande.

I slutet av augusti ska Trafikverket lämna sitt förslag för vilka investeringar som ska göras för perioden fram till 2029. Sedan fastställer regeringen infrastrukturplanen under våren 2018.