För en tid sedan beslutade politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott att förslaget till ny fördjupad översiktsplan för framtidens Enköpings stad skulle skickas ut på samråd där Enköpingsborna och alla andra som berörs skulle få möjlighet att tycka till om förslaget.

I samband med Enköpingsmässan hölls ett samråd där tjänstemän från kommunen mötte Enköpingsbor för att diskutera samt få synpunkter och förslag till förändringar på planen.

– När det gäller samrådet så finns det vissa formella saker vi måste uppfylla enligt plan- och bygglagen, men sedan har vi även möjlighet att göra ytterligare saker som att vara här på mässan och träffa människor och lyssna till deras synpunkter samt ha lite olika aktiviteter, förklarar Isabell Eklund, biträdande planchef i Enköpings kommun.

Artikelbild

| Många frågor. Det var många som ville prata framtid med Isabell Eklund, biträdande planchef i Enköpings kommun.

På mässan fick den som ville måla upp bilden av framtidens Enköping. Två stafflier med tavlor fanns uppställda och på ett bord låg ett antal penslar och flera paletter med olika oljefärger.

Den ena tavlan föreställde Bredsand och den andra kraftledningsområdet uppe vid Enögla.

– Här vill vi att människor målar det man vill ska finnas i framtidens Bredsand och vid kraftledningsområdet, förklarar Anna Hallberg som är samhällsplanerare på planavdelningen.

Isländska Hilma Steinarsdottir var en av de som tog chansen att måla lite. Hon valde Bredsandstavlan där hon målade en figur som påminde om en gunga. Hilma och hennes man samt deras tre döttrar flyttade till Sverige i augusti förra året och de fyra första månaderna i landet bodde de ute i Bredsand.

– Bredsand är verkligen fint på många sätt och vis men jag tycker det saknas lekplatser där, förklarar hon.

Flera andra personer tog också chansen att måla. På båda tavlorna hade personer målat hus i olika former för att påminna om behovet av ytterligare bostäder i Enköping.

Det var dock inte alla som ville måla. En del passade på att prata en liten stund personalen från kommunens planavdelning. Isabell Eklund konstaterade att det fanns ett stort intresse bland Enköpingsbor att prata om stadens framtid.

Vilka frågor är det ni får?

– Många undrar hur den nya fördjupade översiktsplanen kommer att påverka dem och där de bor. Andra hur stort Enköping kan bli i framtiden och i vilken riktning staden kommer att växa, förklarar Isabell Eklund.

Hon förklarade också att kommunen kommer att genomföra flera liknande aktiviteter som den på Enköpingsmässan.

– Bland annat kommer vi att besöka gymnasiet och prata med eleverna där för att få deras synpunkter på framtidens Enköping, redogör Isabell Eklund.