Förflyttningen av fordonen kommer fortsätta under tisdagen och onsdagen – båda dagarna mellan 09.30–19.00 och Trafikverket bedömer att förflyttningen kommer ha stor påverkan på trafiken på E18.

Övningen pågår på Försvarsmaktens egna område norr om Enköping och kommer även att sträcka sig mot Fjärdhundra och Örsundsbro och påverka trafiken på de stora vägarna i området – E18, gamla E18, riksväg 55 och riksväg 70.

"Transporterna kommer utgöras dels av förband under fordonsmarsch med egna fordon dels med tyngre fordon upplastade på dragbilar. Tidvis kommer dessa transporter påverka såväg hastighet som framkomlighet på dessa vägar. Bilister med möjlighet att välja annan väg eller annan tidpunkt för sina resor ombeds göra detta", skriver Trafikverket på sin hemsida.

Många av militärfordonen färdas i kolonner och hastigheten varierar. Trafikanter råds att inte köra om på annat än motorväg och att inte köra om när militärfordonen kör över broar eller kör i mitten av vägen.

Att på något sätt hindra eller störa militärkolonner kan vara ett lagbrott enligt trafikförordningen:

"Du får inte bryta eller på annat sätt hindra militärkolonn, kolonn av fordon som tillhör räddningstjänst, begravningsfölje, grupp av barn under ledares uppsikt eller annan procession". (2 kap 6 § trafikförordningen)

Under torsdagen och fredagen kommer förbanden som tränat i Enköping omgruppera och röra sig österut mot Arlanda, Uppsala och området norr om Stockholm. Försvarsmakten meddelar att det kommer att belasta vägnätet och påverka trafiken på E18, riksväg 55, väg 255, 263 och 269.

För mer information om det aktuella trafikläget:

https://www.trafikverket.se/

http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/aurora-17/har-ovar-vi/uppsala-lan-aurora-172/