På kommunfullmäktiges sammanträde i måndags fick den arkitekturintresserade bildpedagogen och konstnären Göran Lacksell möjlighet att presentera sitt medborgarförslag för ett nytt kommunhus. Han visade även bilder på sitt förslag och även bilder på andra exempel på hus med helglasade fasader, däribland Västmanlands tingsrätt.

Lacksell föreslår ett hus på fem till sex våningar med glasfasad. Utanför fasaden har han tänkt sig en utskuren siluettbild i stålplåt, som ska vara förankrad i huskroppen med cirka en halv meters avstånd till fasaden. Siluettbilden föreställer ett träd- och grenverk.

Överst i det tänkta kommunhuset ska det vara takterass och servering samt en stor konferenssal för möten.

Enligt Lacksell skulle arkitekturen platsa mycket väl på nuvarande kommunhusets tomt.

"Det är en arkitektur som sticker ut, skapar karaktär och reklam till kommunen", skriver förslagsställaren.

Kommunfullmäktige beslutade om att lämna över medborgarförslaget till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.