Det var Enköping och Trögdens Rotaryklubb som bjudit in Christofer Fjellner att på torsdagen prata om EU. Under föredraget avhandlades migrationspolitik, kommande val i Frankrike och England liksom Brexit och lite snus.

Under sina 13 år som EU-parlamentariker har Christofer Fjellner jobbat en hel med handelsfrågor och han sitter nu bland annat i utskottet för internationell handel.

– För min del blir det extra spännande nu när vi ska börja förhandla om Storbritanniens utträde ur EU och vad det kan innebära för EU och Storbritannien, förklarade han.

En åhörare undrade vad Storbritanniens utträde skulle komma att kosta Sverige.

– Det är i dag en omöjlig fråga att svara på. Det har hållits en folkomröstning i Storbritannien där man sagt att man vill lämna EU, men sen vet vi inte mera, förklarar han.

Han tror det kommande valet i Storbritannien kan ge en del svar på vad britterna vill med sina framtida relationer till EU.

– De sextio miljarder euro som det nämnts att utträdet skulle kosta britterna ska man nog mera se som ett bud i en förhandling, menar Christofer Fjellner.

Han konstaterar att ordet kris ofta sammankopplas med EU, bland annat när gäller svåra frågor som Syrienkriget, migrationen och EU:s relationer till Turkiet.

– Det här är inte bara EU:s frågor - det här är frågor som rör alla EU-länder. Man kan därför inte förvänta sig från de olika ländernas sida att det är EU som själv ska lösa de svåra frågorna. Det krävs även att de olika EU-länderna finns med och jobbar själva för att bidra till olika lösningar, menar han.

Även om Bryssel och Strasbourg är mera hemma för Christofer Fjellner i dag så är det i Enköping han har sina rötter. Här finns hans mamma och det var här han gick i skolan och det var här han inledde sin politiska bana i kommunfullmäktige och skolnämnden.

– Jag och familjen är här ganska ofta och det man kan notera är att Enköping växer snabbt och att många vill bo här, säger han.

Han konstaterar att tillväxten också ställer en hel del krav på kommunen.

– Visst, det är ett lyxproblem att många vill bo här, men oavsett vem som styr så måste den ta ansvar för att kommunen växer och utvecklas på rätt sätt och i rätt takt, menar Christofer Fjellner.