Skolnämnden beslutade, efter närmare en timmes diskussion och fastighetskontorets redovisning av projektets utveckling, att säga ja.

Kostnaden beräknas till 69 miljoner kronor. Det som politikerna i skolnämnden har godkänt är den ökade driftskostnaden för en ny kommunal förskola i centrala Örsundsbro.

Den är idag cirka 3,4 miljoner kronor och kommer mer än fördubblas när den nya förskolan står klar 2020.

Artikelbild

| Tre delar. Delarna av förskolan på Ängsvägen är från 1970-, 1980- respektive 2010-talet.

Tekniska nämnden ska besluta om själva investeringen och eftersom det rör sig om ett bygge som kostar över 50 miljoner kronor måste, enligt kommunens regler, även kommunstyrelsen ge klartecken.

– Det är mer angenämt att vara två som dansar tango. Nu har vi hittat de rätta dansstegen, konstaterade skolnämndens ordförande Sven Jansson (S) på onsdagen.

Det var nämligen inte första gången frågan togs upp.

Planeringen för storbygget i Örsundsbro började indirekt redan för fem år sedan, under en annan ledning i kommunen.

Då, 2012, började läget bli akut med ett ökat barnantal i Lagunda-området som då var Enköpings snabbast växande kommundel.

Lösningen blev att snabbt bygga ut förskolan på Ängsvägen med en tredje del. De två andra sammanbyggda längorna är från slutet av 70- respektive 80-talet.

Men det räckte inte och 2014 beslutade skolnämnden att beställa en förstudie till ett bygge av en större förskola, vid sidan av den andra kommunala som ligger ett par kilometer bort i Salnecke och de fristående förskolorna som också finns i Örsundsbro.

Projektledaren Rickard Westlöf och Ingela Höij, controller på kommunledningskontoret, berättade om den tidiga osäkerheten i vad ett bygge av den här storleken kommer att kosta innan upphandlingen är genomförd. De underströk att kraven från verksamheten, konjunkturen och politiska önskemål är bidragande orsaker till att kostnaden är osäker tidigt i processen.

För att förenkla processen vid kommande förskolebyggen är Örsundsbro förskola en så kallad typförskola.

– 1-4 rum kan vid behov lätt anpassas till skolans verksamhet, förklarade Rickard Westlöf.

Just nu pågår utredningar för nya förskolor även i Grillby, Hummelsta och på Korsängen.

Varje kommande förskola som byggs enligt den här modellen kan bli billigare. För nästa rör det sig, enligt fastighetskontorets beräkningar, om mellan tre och fyra miljoner kronor.