När Nystart Enköpings kommunalråd Anders Wikman i förra veckan presenterade den så kallade centrumvisionen var beskedet att det ska byggas ett kulturhus på Statt-tomten.

Linda Karlsberg är chef för Enköpings museum och snart även tillförordnad förvaltningschef för upplevelseförvaltningen. Hon konstaterar att möjligheterna är många när det gäller vad det ett framtida kulturhus skulle kunna fyllas med.

– Det finns ännu inga politiska beslut att vi ska börja utreda frågan, så innan det kommer väljer jag att avvakta med att kommentera några detaljer, säger hon.

Artikelbild

| Komunalråd. Anders Wikman

Innan ett eventuellt kulturhus kan börja byggas så måste tomten också grävas ut. Både länsantikvarien Roger Edenmo och Johan Anund som är regionschef på Arkeologerna - landets största företag när det gäller utgrävningar - menar att Statt-tomten är en intressant utgrävningsplats.

– Jordförhållandena på platsen gör att den som gräver ut sannolikt kommer att hitta föremål och kläder i läder- och tygmaterial som är bättre bevarande än vad de normalt brukar vara vid utgrävningar, säger Johan Anund.

Roger Edenmo menar att både kommun och länsstyrelse har ett ansvar för det som hittas på tomten visas upp för allmänheten, både direkt vid utgrävningen men även i mera fasta utställningar i framtiden.

Både Linda Karlsberg men även Anders Wikman delar Roger Edenmos tankar.

Artikelbild

| Ett alternativ. Utställningar skulle kunna bli verklighet i det nya kulturhuset.

– Jättekul att länsstyrelsen har den uppfattningen. Det är något vi får återkomma till, säger Karlsberg.

Wikman menar att utgrävningen inte bara ska ses som en kostnad, utan en chans för medborgarna att ta del av stadens rika historia.

Artikelbild

| Böcker. Dagens bibliotek är trångbott och skulle behöva nya lokaler - kanske i ett kulturhus?

När det gäller innehållet i ett kulturhus så ser Anders Wikman det som ett nav med möjligheter för ett levande centrum där kulturhuset, Stora Torget och Westerlundska gården tillsammans utgör en viktig treenighet för en levande stadskärna.

Vilka är dessa möjligheter?

– Man kan fundera kring framtidens bibliotek, bio, teater, utställningar, föreläsningar, speakers corner, museum och turistbyrå. Det ska bli spännande att se vad upplevelsenämnden kommer fram till, säger Anders Wikman.

Ett speakers corner, vad innebär ett sådant?

– Det skulle kunna vara en plats där medborgare ventilerar viktiga frågor, skolelever deltar i det demokratiska samtalet och politiker informerar och möter andra medborgare i debatt.

Hur stort ett kulturhus blir beror helt och hållet på hur mycket verksamhet det kommer att innehålla.

– Förutom kulturverksamhet skulle det kunna bli en hotelldel, lägenheter och kanske något på taket, men det är också en fråga som ska utredas, säger Anders Wikman.