– Vi har med fyrspåret som ett starkt önskemål. Men som det ser ut nu är det ganska svårt att få till en fyrspårsutbyggnad till Uppsala, säger Rolf Haraldsson, projektledare för infrastrukturplanen på Trafikverket.

Han betonar att inga beslut är fattade och att det är för tidigt att säga något definitivt om vilka projekt som kommer att finnas med.

Den 31 augusti ska Trafikverket lämna sitt förslag för vilka investeringar som ska göras för perioden fram till 2029. Sedan fastställer regeringen infrastrukturplanen under våren 2018.

Exakt hur stora summor som står till förfogande kan inte Rolf Haraldsson säga i dag. Ramen för nyinvesteringar är 333,5 miljarder. I den summan finns även länstransportplanerna och kvar till större namngivna nationella satsningar är 180 miljarder kronor inom alla trafikslag.

En stor del av summan är vikt för satsningar som fanns med redan i den förra infrastrukturplanen som kom för fyra år sedan. Dessutom ska den aviserade höghastighetsjärnvägen rymmas inom den här ramen.

När den förra planen togs fram var prislappen för de samlade önskemålen i ren utveckling 1 500 miljarder kronor.

– Anspråken är i det avseendet jättestora i förhållande till vad som finns tillgängligt, säger Rolf Haraldsson.

Ett litet hopp för pendlarna är den utredning om bostadsbyggande kopplat till statliga satsningar som förre landstingsrådet Johan Edstav arbetar med. Fyrspårsutbyggnad och pengar till spårväg är två önskemål som Uppsala fört fram till utredningen.

Bertil Kinnunen (S), regionråd och ordförande i Kollektivtrafiknämnden, säger i ett pressmeddelande:

– Vi är medvetna om att det ekonomiska utrymmet i den nationella planen är begränsat. Samtidigt ser vi en enorm ekonomisk och miljömässig potential i det här projektet och förutsätter att Trafikverket agerar för att förverkliga det.

Han menar att det finns flera argument som talar för ett fyrspår.

– Utrymmet inom kommande plan är begränsat och behoven stora. Därför är det viktigt att prioritera de satsningar som ger störst nytta. Enligt Trafikverkets egna beräkningar skulle fyrspåret betala sig inom tio år i restidsvinster. Det blir fler bostäder, fler jobb och minskade utsläpp i ett sammanhållet och mer konkurrenskraftigt Sverige, säger Bertil Kinnunen.

Även Centerpartiets Johan Örjes, 2:e vice ordförande i den regionala utvecklingsnämnden, slår ett slag för fyrspåren.

– Från hela Mälardalen finns en uppslutning om behovet av fyrspår och det finns en genomarbetad åtgärdsvalsstudie från Trafikverket som tydligt visar utbyggnaden är lönsam för samhället, säger han. Johan Örjes (C), 2:e vice ordförande i den regionala utvecklingsnämnden, i ett pressmeddelande.