Nu mobiliseras ett motstånd till det förslag som S och NE lagt fram gällande ett nytt kulturhus och ett nytt kommunhus.

Med Facebookgruppen ”Kulturhus på Joar Blå” har Enköpingsborna Mats och Mia Alvemark satt bollen i rullning.

Gruppen är ett upprop för att mobilisera ett stöd för att rusta Joar Blåfastigheten till ett kulturhus. På bara tre veckor har gruppen fått flera hundra medlemmar.

Artikelbild

| Respons. Facebookgruppen är ett sätt att visa att många i Enköping tycker något annat än politikerna i fråga om Kuturhusets placering menar Mia och Mats Alvemark som fått stor respons på sitt engagemang i frågan.

– Jag blev lite chockad över den positiva respons vi fick. Det finns ett kompakt stöd i frågan, det är lite dynamik i Facebook har jag insett, ler Mats som annars inte är helt bekväm med sociala medier.

Han har skrivit en flertal insändare i EP i ämnet och fått mycket respons på dem.

–­ Folk ringde och tyckte de var bra och jag insåg att det är kraft i frågan, säger Mats Alvemark.

Tillsammans med sin fru Mia promenerar han ofta längs Hälsans stig och passerar då Joar Blå.

– Vi har sett förfallet i många år, det verkar nästan medvetet, säger Mats.

Hela familjen är stora kulturkonsumenter, de går ofta på olika evenemang i Enköping och behovet av ett centralt placerat kulturhus anser de är stort.

– Jag ser vilka möjligheter Joar har, inte minst är biblioteket en viktig samlingsplats ur demokratisynpunkt och ska ligga tillgängligt. Sen är det en fantastisk fin tomt med optimal placering. Det borde bli billigare att bygga om och bevara än att bygga nytt, säger Mats Alvemark.

Att istället bygga ett kulturhus på Stattomten, som Socialdemokraterna och Nystart Enköping vill, tycker han är en sämre lösning.

­– Då kommer det ta ytterligare tio år innan något händer, med tanke på exempelvis arkeologiska utgrävningar.

Ett nytt kommunhus på Joarfastigheten menar han om möjligt är ett ännu sämre förslag. En sådan byggnad kan i princip ligga var som helst.

Som talesman för den nystartade Facebookgruppen efterlyser han nu en dialog med kommunen som han tycker inte har lyssnat tidigare utan styr diskussionen från var Kulturhuset ska ligga till vad det ska innehålla.

– Jag hoppas politikerna tar kontakt med oss så vi kan träffas för en förutsättningslös diskussion.

Får man inte gehör för sina åsikter med uppropet är tanken att gå vidare med en namninsamling och få så många underskrifter att man kan kräva en lokal folkomröstning i frågan vid nästa val.

– Men så långt tror jag inte att det ska behöva gå, säger Mats.

Han upplever att personalen både på biblioteket och på kulturskolan är både desillusionerade och trötta.

­– Folk som jobbar med kultur i kommunen tror inte på politikerna, de har tappat sugen. Turerna kring simhallen och Stattomten är inte bra för demokratin, det visar inte på någon handlingskraft, säger Mats Alvemark.

Sedan Hasse Eson och Sune Löfgren gick bort menar han att det inte längre finns någon som driver kulturfrågorna i Enköping. En anledning till att han nu engagerar sig i frågan.

Det är en stor roll att axla?

– Jag har inte tänkt på det så mycket, säger Mats Alvemark lite fundersam. Jag är en person som engagerar mig, jag vill jobba för ett bättre samhälle och jag är pensionär och har tid.

Generellt tycker han satsningarna på kulturen i kommunen är små, jämfört med exempelvis idrotten.

– Man ska inte ställa dem mot varandra, det är bra att man satar på idrotten. Men kulturen får ingenting och droppen var att man vill placera kommunhuset vid Drömparken, där ska byråkrater inte sitta!