Under några timmar i söndags var Johan Östlund med familj borta från bostaden på Häggvägen i Örsundsbro. Då blev det stopp i Enköpings kommuns huvudavloppsledning, en ledning som går under Örsundaån vid huset.

Resultatet av stoppet blev att avloppsvatten trycktes in i villans källare. Vatten med bland annat avföring pressades upp genom golvbrunnarna och täckte hela källarens golv.

När Johan Östlund kom hem till huset satt en handskriven lapp på ytterdörren. På lappen hade en anställd på kommunens VA-avdelning skrivit att det varit stopp i huvudledningen och att hushållet kunde kontakta lappens skribent om det uppstått problem.

Artikelbild

| Avföring. Johan Östlund tror att avloppsvattnet har sprutat upp ur golvbrunnen, slagit i taket och hamnat i hinkarna.

Johan Östlund öppnade dörren och kände hur det stank i hela huset. Avloppsvattnet hade stigit till en nivå på cirka 20 centimeter över golvet.

En saneringsfirma kom dit inom loppet av en timme. Flera bekanta kom också och hjälpte till med att bära undan saker ur källaren.

– Allt är förstört, allting, suckar Johan Östlund.

– Hur kan man nöja sig med att bara sätta en lapp på dörren? Jag finns ju på Eniro och grannar har nyckel till huset. Det är så nonchalant så att det finns inte, säger han.

Det här är andra gången som han har drabbats av en likadan översvämning med skitvatten. För nio år sedan hände det också.

Liksom vid förra översvämningen var källaren renoverad med nya golv och annat. Han pekar på golvplattorna som har sugit åt sig avloppsvattnet.

– Odören går inte att få bort ur lertegel. Jag räknar med att få bila bort allt. Putsen i väggarna måste nog också tas bort.

Efter den första översvämningen har Johan Östlund haft kontakt med Enköpings kommun om problemet. Han har fått besked om att man har saken under kontroll, bland annat genom att avloppsledningen under ån spolas kontinuerligt. Men det har uppenbarligen inte varit helt säkert.

Orsaken till översvämningsproblemet är en gåta för honom.

– Jag tror att det här är sista huset på avloppsstammen. Vad problemet beror på har jag ingen aning om, men någonting är uppenbarligen fel, säger Johan Östlund.

Danielle Littlewood, VA-chef på Enköpings kommun, berättar att man från kommunens sida är medvetna om att avloppsledningen under ån är en svag punkt och att det lättare blir stopp i sådana ledningar. Därför spolas ledningen med jämn intervall, tre gånger om året.

Hon berättar att det också kommer att sättas in en backventil för att det inte ska svämma över en tredje gång hemma hos Johan Östlund.

– Vi är redan igång och jobbar med det här, säger VA-chefen.