Hittills har regeringen inte varit särskilt intresserad av att delta i vad man kallar en ”budgivning” om fler poliser. Terrorattacken i Stockholm har uppenbarligen ändrat på detta. Nu är det ett annat ljud i sirenen.

Innan attacken ville Kristdemokraterna ha hela 30 000 poliser till år 2025 jämfört med dagens 20 000 poliser. Moderaterna har det näst högsta budet om 5 000 nya poliser till år 2025. Även Liberalerna, Centern och Sverigedemokraterna vill ha fler poliser.

Nu matchar Socialdemokraterna oppositionens bud och drämmer till med 10 000 nya polisanställda till år 2024. Känt sedan tidigare var att regeringen avser att satsa 700 miljoner på Polisen i vårens tilläggsbudget. Det är steg i rätt riktning men det viktiga är att de poliser vi har organiseras så att de kan göra maximal nytta i samhället. Det behövs framför allt fler lokala poliser och polisstationer.

Antalet poliser är naturligtvis viktigt, men vad de gör och har förutsättningar att åstadkomma är om möjligt ännu viktigare. En förstärkt närvaro i problemområden är bland de viktigaste åtgärderna just nu. Den senaste tidens gängskjutningar visar att vi har ett stort problem med organiserad brottslighet och mängder av illegala vapen som är lätta att komma över om man har pengar.

I samband med att regeringen, i mitten på mars, sammankallade det nationella säkerhetsrådet för att kraftsamla mot den organiserade brottsligheten talade inrikesminister Anders Ygeman (S) om att myndigheterna skulle samlas som en ”järnhand” mot den organiserade brottsligheten. Han borde ha sagt stålnäve för det är vad det handlar om. Det måste bli hårdare tag mot brottslighet i alla former. För att lyckas med det krävs en bättre polisiär närvaro. Poliserna måste vara synliga i samhället.

Det är känt att vi i Sverige har många så kallade utsatta områden. Det är till dessa områden en stor del av de extra resurser som polisen får kommer att gå.

Men om Uppsalapolisens satsning på lokalkontor (ej polisstation) är vad landet har att vänta sig av den ökande lokala förankringen av polisarbetet så finns det anledning att oroas. I Uppsalas mest utsatta område Gottsunda ska kontoret som ska öppna i maj endast vara öppet två timmar i veckan – i veckan – inte om dagen. Kan en så svag insats verkligen försvara lokalkostnaden?

På 1990-talet fanns som mest 18 poliser posterade på en polisstation i Gottsunda. Varför inte öka närvaron där den behövs som mest. Erfarna poliser pekar gång efter annan på vikten av att bygga långsiktiga relationer med ungdomar i gäng och deras föräldrar. Allt detta tar tid och kräver engagemang och närvaro.

Om Polisen vill visa initiativ och närvaro så duger inte två timmar i veckan. Det sänder snarare en signal om att man inte tar de laglydiga invånarna på allvar.

Ökade satsningar på Polisen är bra och nödvändiga men pengarna måste användas effektivt. Vi behöver flera relationsbyggande poliser på gatorna och fler riktiga polisstationer. Polisomorganisationens centraliseringsmani måste tänkas om.