Titeln på lunchmusiken är ”Tryggare kan ingen vara – historien om Lina Sandell, flickan från Fröderyd”. De medverkande är förutom kantor Francesca Åström (piano, orgel, sång), Katarina Fredriksson (gitarr & sång) och Erika Cyrillus, som ansvarar för en kortare andakt, berättar Francesca Åström.

- I min gamla församling var jag Sandellguide och fick jag ta emot busslaster från när och fjärran för att berätta om bygdens storhet och stolthet.

På lunchmusiken kommer Francesca att berätta om Linas liv och varva med de mest älskade Lina Sandellpsalmerna som sjungs gemensamt.

- Katarina och jag kommer även framföra någon mindre känd Sandellpsalm.

Lina Sandell (1832-1903, gift Berg) skrev över 1700 dikter, bland andra Tryggare kan ingen vara, Blott en dag, Bred dina vida vingar samt Jag kan icke räkna dem alla.

När hon begravdes den 31 juli 1903 kom omkring tusen personer, bara en del av dem fick plats i kyrkan i Solna. Vid graven sjöng alla församlade ”Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara”.

Gunilla Edström