Löts medeltidskyrka i Trögden är från 1100-tal. Om den kommer Marie-Anne Höljer att berätta den 19 februari i arrangemanget Musik och kyrkan inuti. Intressant är att kyrkan är förknippad med Fånöö gods som har anor i tidig medeltid och där stormän bott. Mest känd är Axel Oxenstierna, född 16 juni 1583 på Fånöö gods. Han blev rikskansler 1612 och i praktiken regent 1632, eftersom drottning Kristina var omyndig. Han är grundare av den svenska statsapparaten och den som bland mycket annat indelade landet i län.

Villberga församlings kyrkomusiker Pär Lindh och sångerska Sandra Wallin förgyller mötet med kyrkan med musik. På Pär Lindhs och Sandra Wallins repertoar står instrumental och vokal musik av varierad karaktär.