Den lilla scenen är tänkt ska placeras på grässlänten mellan Café Samt och Rådhusgatan och i utförande harmoniera med Café Samts lokaler.

– Det finns behov av en mindre, intim scen för till exempel musik, teater och poesi. Vi tänker oss att scenen skall ägas av kommunen, men drivas som en bygdegårdsförening och vara en underavdelning av Enköpings Musikklubb. Bokningen av arrangemang sker genom musikaffären i samarbete med Musikkubben.

– Vi ser mycket positivt på idén, sa Jesper Englundh (s) och Anna Svensson (NE) och berättade att Upplevelsenämnden 2016 gav fem riktade kultur bidrag på 10 000 vardera till bland annat gruppen Lilla Scenen.

Artikelbild

Scen. Skiss på Lilla scenen av Matthew Bretherton.

De pengarna har nu kommit väl till pass för gruppen Lilla Scenen , som tagit fram en broschyr för att berätta om hur Enköpings nya, centrala scen ska se ut och användas samt hur man praktiskt skall få den i stånd och i verksamhet.

– Målet är att med ideella krafter och lokala donationer bygga scenen och få hjälp av Enköpings politiker och tjänstemän med praktiska detaljer som tillstånd, bygglov och till exempel framdragning och drift av el, säger Tommy Starälv, kontaktperson för gruppen, som vill verka för ett rikare kulturliv i Enköping.

Broschyren överlämnades till Jesper Englundh och Anna Svensson och kommer att lämnas till politiker och tjänstemän i Enköpings kommun för den fortsatta hanteringen av ärendet.

– Vi kommer att gå vidare redan på torsdag vid miljö- och byggnadsförvaltningens öppna hus där vi skall diskutera hur vi hanterar bygglov och andra praktiska frågor, berättade Tommy Starälv, en av initiativtagarna till projektet Lilla Scenen.