12 maj 2015 14:41

12 maj 2015 14:41

De ska utveckla centrum

ENKÖPING: Ny ordförande och ny samordnare i Enköpings Centrumsamverkan

Bengt Forsling och Niclas Buskenström är teamet som ska sätta sprätt på handeln i Enköping.
– Vi ska få Enköping att blomstra, det ska bli en stad att räkna med, säger Niclas Buskenström, ny samordnare inom Enköpings Centrumsamverkan.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Officiellt har de bara varit ett team i några timmar när de träffar EP för att berätta om planerna för Enköpings centrums framtid. Men personkemin verkar stämma. De bubblar av engagemang och talar nästan i munnen på varandra i ivern över att presentera sina planer.

– Vi brinner för att göra Enköping till något bra och handeln är en del i helheten, säger Bengt Forsling, nyvald ordförande i föreningen Enköpings Centrumsamverkan.

Engagemang

Det är två personer som kompletterar varandra väl. Båda är Enköpingsbor med stort engagemang för hemstaden.

Niclas Buskenström är för många en känd kulturprofil och leder näringslivsmötena God morgon Enköping sedan flera år. Bengt Forsling har tidigare arbetat som näringslivschef för kommunen men har under många år jobbat internationellt med fastigheter och utveckling av handelsplatser i Europa.

Kunden

Grundproblemet för Enköping menar Bengt Forsling är att man tidigare inte vetat vem kunden i Enköping är.

– Det handlar om att känna till vad han/hon gör på sin fritid, hur de tänker, vad de drömmer om. Alla stora butikskedjor vet exakt hur deras kunder ser ut. Målgruppen är viktig, man måste ta reda på allt om den, säger Bengt Forsling.

Samarbetet mellan handlarna, fastighetsägarna och kommunen är också mycket viktigt.

Bengt Forsling har redan haft en sittning med förvaltningscheferna och det första mötet med två nya arbetsgrupperna sker om en vecka.

I grupperna ingår representanter från handeln, fastighetsägarna och kommunen och de ska fokusera på marknadsfrågor respektive fysisk utformning/samhällsplanering.

– Sen ska vi ta fram en strategiplan. Det måste få ta den tid det tar, till hösten kanske den är klar. Det viktiga är att alla är med på tåget, säger Bengt Forsling.

Stadttomten

Men han har inte vilat på lagrarna under sin korta tid som ordförande i föreningen. Genom en diskussion med kommunen och Peab har han ordnat så att en stor vepa med en husfasad sätts upp framför Stadtomten.

– Det måste hända saker, torget får inte se dött ut, säger Bengt Forsling.

– Torget måste bli den naturliga mötesplatsen. När något händer ska det vara på torget. Varför startat exempelvis inte blå tåget från torget? Varför finns det en fontän, som inte sprutar vatten? säger Niclas Buskenström.

Närmast är hans uppdrag att träffa handlare och andra aktörer i centrum för att lyssna och känna av. Han ska få fart på sociala medier och webbsidan där all information om vad som händer ska finnas.

Någon motsättning mellan centrumhandeln och exempelvis handelstorget i Romberga ser de inte. Det handlar om hela centralorten. Handlar man i Romberga ska man hellre fortsätta in till centrum än att åka vidare till en annan stad.

– En styrkorna med Enköping är att det är en social mötesplats. Går man på stan träffar man bekanta att fika med, man känner igen dem som jobbar i butikerna. 80 procent av de vi vill nå bor i kommunen, men sen är det alltid bra om man kan locka hit andra också, säger Bengt Forsling.

Officiellt har de bara varit ett team i några timmar när de träffar EP för att berätta om planerna för Enköpings centrums framtid. Men personkemin verkar stämma. De bubblar av engagemang och talar nästan i munnen på varandra i ivern över att presentera sina planer.

– Vi brinner för att göra Enköping till något bra och handeln är en del i helheten, säger Bengt Forsling, nyvald ordförande i föreningen Enköpings Centrumsamverkan.

Engagemang

Det är två personer som kompletterar varandra väl. Båda är Enköpingsbor med stort engagemang för hemstaden.

Niclas Buskenström är för många en känd kulturprofil och leder näringslivsmötena God morgon Enköping sedan flera år. Bengt Forsling har tidigare arbetat som näringslivschef för kommunen men har under många år jobbat internationellt med fastigheter och utveckling av handelsplatser i Europa.

Kunden

Grundproblemet för Enköping menar Bengt Forsling är att man tidigare inte vetat vem kunden i Enköping är.

– Det handlar om att känna till vad han/hon gör på sin fritid, hur de tänker, vad de drömmer om. Alla stora butikskedjor vet exakt hur deras kunder ser ut. Målgruppen är viktig, man måste ta reda på allt om den, säger Bengt Forsling.

Samarbetet mellan handlarna, fastighetsägarna och kommunen är också mycket viktigt.

Bengt Forsling har redan haft en sittning med förvaltningscheferna och det första mötet med två nya arbetsgrupperna sker om en vecka.

I grupperna ingår representanter från handeln, fastighetsägarna och kommunen och de ska fokusera på marknadsfrågor respektive fysisk utformning/samhällsplanering.

– Sen ska vi ta fram en strategiplan. Det måste få ta den tid det tar, till hösten kanske den är klar. Det viktiga är att alla är med på tåget, säger Bengt Forsling.

Stadttomten

Men han har inte vilat på lagrarna under sin korta tid som ordförande i föreningen. Genom en diskussion med kommunen och Peab har han ordnat så att en stor vepa med en husfasad sätts upp framför Stadtomten.

– Det måste hända saker, torget får inte se dött ut, säger Bengt Forsling.

– Torget måste bli den naturliga mötesplatsen. När något händer ska det vara på torget. Varför startat exempelvis inte blå tåget från torget? Varför finns det en fontän, som inte sprutar vatten? säger Niclas Buskenström.

Närmast är hans uppdrag att träffa handlare och andra aktörer i centrum för att lyssna och känna av. Han ska få fart på sociala medier och webbsidan där all information om vad som händer ska finnas.

Någon motsättning mellan centrumhandeln och exempelvis handelstorget i Romberga ser de inte. Det handlar om hela centralorten. Handlar man i Romberga ska man hellre fortsätta in till centrum än att åka vidare till en annan stad.

– En styrkorna med Enköping är att det är en social mötesplats. Går man på stan träffar man bekanta att fika med, man känner igen dem som jobbar i butikerna. 80 procent av de vi vill nå bor i kommunen, men sen är det alltid bra om man kan locka hit andra också, säger Bengt Forsling.

Enköping Centrumsamverkan

Enköping Centrumsamverkan är en ideell förening som bildades 2012. Bakom föreningen står handeln, fastighetsägare och Enköpings kommun.

Föreningens uppdrag är att:

Verka för ett attraktivt och sammanhållet Enköpings centrum.

Genomföra profilskapande aktiviteter och arrangemang.

Vara kommunens remissinstans och bollplank i frågor kring centrum.

Källa: Läs mer på: enkopingcentrumsamverkan.com