Håbo kommun arbetar fram en ny översiktsplan för Bålsta city med flerfamiljshus och stor brist på parkeringsplatser.

Nu är tiden inne för ett genomgripande förslag, ett så kallat ”Alexanderhugg” (en oväntad åtgärd för att lösa ett till synes omöjligt problem).

Förslaget går ut på att kommunen köper in åkermark nedanför Grans gård innan föreningen ”Granåkerns vänner” hinner protestera. Sedan etableras en gigantisk parkering för ensamkommande pendlare från kommunens ytterområden och från grannkommuner som vill utnyttja pendelkommunikationen till huvudstaden.

Ett fossilfritt bussbolag anlitas som kör i skytteltrafik mellan parkeringen och pendeltågstationen. Förebilden är parkeringarna ”Alfa” och ”Beta” invid Arlanda. Parkeringsavgifterna, tillsammans med trängselavgifterna för bilburna till centrum, ger ett tacksamt överskott till kommunens övriga verksamheter.

Samtliga infarter till centrum är belagda med trängselavgifter. De besökare från kommunens ytterområden som trilskas med att ta sig in i centrumområdet med bil för till exempel fotvård till marknadsmässiga priser, inköp som inte kan e-handlas med mera, måste dessutom betala en ansenlig parkeringsavgift i city. Boende i centrumområdet har tillgång till en halv avgiftsfri p-plats per våningsplan. Besökare hänvisas till pendlarparkeringen eller till logistikområdet bortom brandstationen.

De flesta läsare har redan insett att här förekommer både allvar och en nypa ironi. Tyvärr är det alldeles för lätt att bli ironisk när man ser att det, på landsbygden 50 kilometer från huvudstaden, måste byggas trångt och på höjden med en kamp om p-platser. Det är fascinerande, tycker.