Alice är 25 och har jobbat ett år som sjuksköterska. Hennes lön är 25 500 kronor.

Mormor Pia är 67 och har just gått i pension, efter att ha arbetat 44 år huvudsakligen heltid. De sista 15 åren hade Pia chefsjobb. Hon har dessutom varit duktig på att pensionsspara. Pias pension är 25 500 kronor.

Det märkliga är att Pia betalar drygt 1 000 kronor mer per månad i skatt än sitt barnbarn. Vi tycker det är djupt orättvist.

Orsaken är de skattereformer som genomfördes av den förra regeringen. Några politiker har i debatten hävdat att pensioner är en form av bidrag. Vi vänder oss starkt mot detta resonemang. Pensioner har dagens pensionärer förtjänat genom många års arbete.

Många pensionärer i Sverige har en usel pension. De kommer aldrig i närheten av Pias pension, trots ett långt yrkesliv. 231 500 pensionärer i Sverige har en så låg pension att de lever under EU:s fattigdomsgräns, som är 11 830 kronor per månad. Det anser vi inte är acceptabelt i det svenska välfärdssamhället 2017!

Genomsnittlig pension var 16 742 kronor per månad 2015. Här ingår garantipension, inkomstpension, tilläggs- och premiepension, samt privata pensionsförsäkringar. För kvinnor var summan cirka 13 700 kronor. Hur många skulle acceptera en sådan lön?

Varför har det blivit så här? En viktig orsak är att endast 3 procent av riksdagsledamöterna har fyllt 65 år. Gruppen pensionärer motsvarar minst 25 procent av valmanskåren. Vi tror inte att det sett ut så här om vi pensionärer varit bättre representerade i riksdagen!

Regeringen har nu tagit ett viktigt steg i att se till att dem orättvisa skatten på pensionärers inkomster tas bort. Men fortfarande betalar många pensionärer högre skatt på sina inkomster än vad löntagare gör. Här kommer därför ett konkret förslag från två PRO-föreningar i Enköping:

Gör om skatteskalorna så att alla betalar skatt enligt de tabeller som gäller för pensionärer. Det innebär att löntagarna får lite högre skatt. För oss pensionärer blir det ingen skillnad.

Staten får in mer pengar som bland annat kan användas till att höja barnbidraget. Det höjdes senast 2006 med 100 kronor per månad till 1 050 kronor. Det är hög tid att landets barnfamiljer får lite mer stöd av samhället!

Många pensionärer, framförallt många kvinnor, lever med en alldeles för låg pension. Denna grupp behöver bättre levnadsvillkor!

Självfallet finns även andra behov att tillgodose i samhället. Vi nöjer oss med att framhålla pensionärer med låg inkomst och barnfamiljer.

Vi vänder oss till de politiska partierna i riksdagen och ber er överväga vårt förslag. Bortse från partitaktik och försöka finna en bred lösning i god tid före valet.

I riksdagen finns en arbetsgrupp för vårdande av pensionsöverenskommelsen. I gruppen ingår bland andra Solveig Zander från Enköping. Vi ber om ditt stöd Solveig, för en bland landets två miljoner pensionärer efterlängtad justering av orättvis extra skatt på pensioner.