insändare Alla har vi successivt påverkats och avtrubbats till att det är okej att behandla oss kvinnor som sexuella objekt. Det finns överallt och vi är så vana att vi många gånger inte reagerar. En långsam tillvänjningsprocess har skett.

Jag som har kunskap om människohjärnans funktioner vet att allt som vi tar in via våra känselsinnen påverkar oss medvetet och undermedvetet. Det påverkar våra värderingar och hur vi responderar på vår omgivning. Det sker en långsam tillvänjning om vad som är ok. Normer förändras och de som inte är vaksamma följer strömmen utan att reflektera på normers innehåll.

Ett exempel på det som jag reflekterat på och försökt förändra är musiken under ett pass på Friskis & Svettis i Enköping. Jag älskar att röra mig till musik. Oftast spelas musiken högt och påverkar energimässigt. När jag var på ett nytt pass med en ny ledare och hade dansat i 45 minuter var det en mansröst som skrek in i mina öron "MOTHERFUCKER!"

Jag blev förskräckt och illa berörd. Tappade all lust att vilja dansa vidare. Ordet hann återkomma fler gången innan jag lämnat rummet. Dessvärre verkade ingen annan reagera. Inte ens mödrarna till de två unga flickor som var med på passet. Passet är öppet för barn från åtta år.

Jag tog upp detta med ledaren och vädjade om att hon skulle ta bort låten. Men låten var kvar veckan efter. Jag kontaktade dem via e-post men har inte fått något svar. Jag väljer att gå på andra pass. Jag har efter det hört mansrösten vråla MOTHERFUCKER fortsättningsvis under dessa pass. Varje gång det händer påverkas dansande kvinnor och någon man att acceptera detta som normalt.

Normer, följa trender, vara cool och inne blir viktigare än att våga välja det som stärker kvinnorespekt och i förlängningen ger grunden för goda relationer mellan könen.

Ömsesidig respekt, tack!