Så har den styrande minoriteten visat hur man tänker sig centrum. Det som saknas är en tidsplan och pris för alla de bygg- och renoveringsprojekt som behöver ingå i pusslet. Presentationen beskrev tydligt bitarna i det pussel som ska läggas. Sen kan vi ju ha olika uppfattning om vilka bitar som passar var. Tänk vilken hjälp vi skulle haft av en stadsarkitekt!

Även om det inte framställs som hugget i sten så framgår det att styrets plan för kulturhus är att bygga det på stattomten. ”Ett nytt kulturhus får inte hämmas av begränsningar i en byggnad som inte är fullt ändamålsenlig” skrev Jesper Englund (S) och Anna Svensson (NE) i en debattartikel i EP. Uppenbarligen tvekar de däremot inte inför de begränsningar som läget på stattomten innebär: Trångt för nödvändiga transporter till teaterföreställningar och musikevenemang, grannlaga anpassning för att ansluta väl till en äldre kulturbyggnad som Westerlundska gården.

En park med hälso- eller historietema på stattomten ger inte de bekymren, men ökar trivseln i centrum.

Joar-fastigheten, bredvid Drömparken och Åpromenaden, har det perfekta läget för ett kulturhus i parkstaden Enköping. Om det verkligen är nödvändigt att kosta på ett nybygge i stället för att renovera och bygga om, varför inte bygga ett nytt kulturhus där, med eller utan kulturskola? Att ha kulturskolan kvar i Kyrkbacken, om än i fler eller andra av byggnaderna där, kan bli bra. En hake är dock att det är svårare att hitta goda lösningar på tillgänglighets- och arbetsmiljöproblem i byggnader som inte får förvanskas och som kräver varsamhet vid ingrepp.

En pusselbit, kolossen i form av ett nytt kommunhus med parkering i bottenplan, verkar ha hamnat alldeles fel som närmsta granne med Drömparken. Varför inte renovera det befintliga? Om det verkligen skulle visa sig nödvändigt att bygga nytt finns det lämpligare platser än Joar-tomten.

Idén att på sikt bygga ett nytt gymnasium på den s.k. taxiparkeringen var vi i Miljöpartiet helt och hållet för redan i samband med planprogrammet för området.

Ett återkommande problem i pusslandet är parkeringsfrågan. Kan det vara så att vi skulle behövt det avfärdade P-huset? En trafik- och parkeringsstrategi är i vardande. Hur många bilar vi behöver plats för i centrum är beroende av hur bra kollektivtrafiken är i kommunens alla delar. Man bör alltså ha en plan för kollektivtrafikförsörjningen med när man arbetar fram en trafik- och P-strategi.

Vi måste tänka långsiktigt hållbart. Dels ekonomiskt hållbart, d.v.s. prioritera klokt och tänka noga igenom när det är lönt att renovera och när det är nödvändigt att kosta på nytt. Dels miljömässigt och estetiskt hållbart. Det pussel som till slut blir lagt ska vi kunna betala med våra skattepengar, trivas med och vara stolta över.