Återigen läxas oppositionen upp för att ha en åsikt. Helena Proos (S) och Anders Wikman (NE) går till osaklig attack på mig (EP (31 mars).

Mina kommunalrådskolleger får gärna anklaga mig för det ena eller andra, men att påstå att jag använder falska grunder i min insändare i onsdagens tidning är väl magstarkt, även från dem. Jag ser fram emot att ni återkommer och redogör för era anklagelser.

I min insändare framför jag åsikten om att socialförvaltningen fattat ett knepigt beslut när man avslog avec till kaffet på Företagargalan. Jag ansåg också att ordförande inte yttrat sig på bästa möjliga sätt. Min uppfattning är att det mesta sköts på ett utmärkt sätt inom förvaltningen, det är som vanligt det som inte fungerar som man pratar om.

Man påpekar att jag som kommunalråd inte ska tycka i myndighetsutövning, det enda jag skrev var att jag ansåg att det var ett märkligt beslut. Men min inlaga kan knappast jämföras med den aktivitet som skett inom de två styrande partierna under helgen. Ordförande i socialnämnden gick från att förvaltningen fattat rätt beslut i ett svårt gränsland, till att kalla till extra nämndsammanträde för att ändra det ”korrekta” beslutet.

Att fru Proos och herr Wikman sedan öppnar dörren för ett gammalt ärende är verkligen omdömeslöst. Man menar att tack vare minoritetens (SNE) liberala hållning i alkoholfrågor så har näringsidkare fått tillstånd som vi inom M är emot.

Det stämmer i och för sig, att M och C reserverade sig i det ärende som Helena och Anders lyfter och bakgrunden till det är att vi tycker att man ska följa lagen och den rättspraxis som finns, vilket tydligen inte gäller för SNE.

Vi hade för några år sedan ett ärende som gällde en restauratör som inte skötte sina skatteåtagande som lagen kräver. Man förlorade sitt tillstånd och det blev ett jäkla liv, med till och med mordhot mot nämndens dåvarande ordförande. Även vårt före detta kommunalråd jagades över torget och tvingades till polisskydd.

Målet avgjordes sedan i domstol, där kommunen fick rätt. I det närliggande fall som sedan kommunalrådskollegorna refererar till var en annan restauratör med minst lika många skatteärenden. En enig nämnd (efter långa diskussioner) beslutade att neka dem. Enligt lagen ska det sedan gå en ansenlig tid och företagaren ska ges möjlighet att visa sin förmåga. Så skedde inte i det fallet utan en stor press sattes för att få till ett tillstånd redan efter ett kvartal.

Problemet med näringsidkare som inte sköter sina skatteåtagande är att konkurrensen snedvrids och den det drabbar den skötsamma. Det är inte en situation vi inom Moderaterna eftersträvar i Enköping. Man måste kunna ha ryggrad nog att stå för vilka spelregler som gäller och säkerställa att de efterföljs.

De kloka säger att ett alkoholtillstånd ska vara lätt att få och lätt att förlora.